W dniu 78. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową oraz 77. rocznicy utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK, przed Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego oraz przed tablicą poświęconą gen. Stefanowi Roweckiemu „Grot” w Warszawie odbyły się w piątek, 14 lutego br., uroczyste obchody.

 

Wraz z Weteranami Walk o Niepodległość RP hołd bohaterskim dowódcom i żołnierzom największego i najlepiej zorganizowanego podziemnego wojska w okupowanej Europie złożył Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, organizator dzisiejszych obchodów. Listy do uczestników uroczystości przed Pomnikiem AK i Polskiego Państwa Podziemnego skierowali marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki oraz minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg, która podkreśliła, że przypominamy dziś „nie tylko chwalebne karty naszej historii, ale przede wszystkim oddajemy hołd ich bohaterom”.

 

Dziękujemy Wam dzisiaj, Żołnierze Armii Krajowej, za to, że jesteście z nami, że nie przestajecie być nauczycielami nas, młodszych, i tych, co przyjdą po nas. Że uczycie nas, jak służyć Polsce i jak Polskę kochać, jak być Jej wiernym. Wy tej wierności dochowaliście. My też jej dochowamy – powiedział w okolicznościowym przemówieniu minister Kasprzyk.

 

My dziś obchodzimy Walentynki z Ojczyzną! Wy pokazaliście, że kocha się przede wszystkim Ojczyznę, że to jest największa miłość – podkreślił Szef UdSKiOR, przekazując biało-czerwone serduszko z kotwicą – znakiem Polski Walczącej – Halinie Jędrzejewskiej, żołnierzowi Armii Krajowej i sanitariuszce z Powstania Warszawskiego.

 

W przedpołudniowej uroczystości udział wzięli także Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski oraz Szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska, a także przedstawiciele Wojska Polskiego, poczty sztandarowe oraz licznie przybyli mieszkańcy Warszawy.

 

Stołeczne obchody 78. rocznicy powstania Armii Krajowej odbyły się również na warszawskiej Ochocie przed tablicą upamiętniającą gen. dyw. Stefana Roweckiego ps. „Grot” – Komendanta Głównego ZWZ i pierwszego dowódcę AK, zamordowanego w sierpniu 1944 r. w niemieckim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. W uroczystościach zorganizowanych przez Radę i Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udział wzięli – oprócz ministra Kasprzyka – Weterani Armii Krajowej, burmistrz dzielnicy Katarzyna Łęgiewicz, uczniowie pobliskich szkół, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy miasta.

 

W okolicznościowym przemówieniu Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk podkreślił wagę miejsca, w którym odbywała się uroczystość:

 

W tym lokalu konspiracyjnym przy Spiskiej 14/10 gen. Stefan „Grot” Rowecki prowadził konspiracyjną walkę z najeźdźcą niemieckim i tutaj, w wyniku zdrady, został aresztowany. Stefan Rowecki „Grot” od samego początku swojej dojrzałej służby dla Ojczyzny, która znajdowała się wówczas pod zaborami, cenił przede wszystkim honor i wierność zasadom i Ojczyźnie. Przyszło Generałowi Roweckiemu dowodzić Związkiem Walki Zbrojnej i Armią Krajową w bardzo trudnym czasie, kiedy odwaga była w ogromnej cenie, kiedy trzeba było ryzykować i poświęcić wszystko, aby Polska ponownie mogła stać się niepodległa i suwerenna – zaznaczył minister Kasprzyk, dodając:

 

14 lutego to okazja, aby podziękować żołnierzom Armii Krajowej, którzy są wśród nas, za to, że byli wierni Ojczyźnie i że do dziś uczą nas, jak być Jej wiernym. Dziękujemy Wam, Żołnierze Armii Krajowej, za to, że chcecie być dla nas drogowskazem, jak służyć niepodległej Polsce – zakończył Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, kierując wyrazy wdzięczności na ręce por. Wandy Zalewskiej-Zdun, żołnierza AK i uczestniczki Powstania Warszawskiego.

 

Uroczystość zakończyła ceremonia składania wieńców i wiązanek kwiatów.