W sobotę, 1 sierpnia br., myśli wszystkich Polaków zwrócone były ku Warszawie – 76 lat temu podziemne Wojsko Polskie wyszło na jej ulice, rozpoczynając bój o wolną stolicę i niepodległą Polskę, który do historii przeszedł jako Powstanie Warszawskie. W obchodach rocznicowych udział wziął Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Upamiętnianie bohaterskiego zrywu żołnierzy Armii Krajowej i mieszkańców Warszawy minister Kasprzyk rozpoczął 1 sierpnia rano na warszawskiej Ochocie. Tu, przy ul. Filtrowej 68, mieściła się konspiracyjna kwatera sztabu Okręgu Warszawskiego AK, w której płk Antoni Chruściel ps. „Monter”, dowódca Okręgu, podpisał 31 lipca 1944 roku rozkaz rozpoczęcia Powstania. Szef UdSKiOR złożył kwiaty pod tablicą poświęconą temu wydarzeniu.

 

Powstanie Warszawskie weszło do krwioobiegu polskiej pamięci tak mocno, że tworzy polski kod kulturowy. To bardzo dobrze, bo oddajemy hołd nie tylko tym, dla których niepodległość była najważniejsza, ale też budujemy wokół pamięci historycznej myślenie wspólnotowe. Wokół rocznicy Powstania Warszawskiego wyciszane są spory polityczne, ponieważ jest to rocznica, która łączy. To, o czym wszyscy marzymy, abyśmy byli zjednoczeni wokół najważniejszych rocznic tworzących naszą tożsamość, spełnia się i należy się z tego cieszyć – zauważył Jan Józef Kasprzyk.

 

W porannej uroczystości przed pamiątkową tablicą udział wzięli także uczestnicy Powstania Warszawskiego, w tym żołnierz IV Obwodu AK Warszawa-Ochota Bogdan Bartnikowski, przedstawiciele Wojska Polskiego, służb mundurowych, władz państwowych i samorządowych, w tym przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska oraz burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Katarzyna Łęgiewicz, a także mieszkańcy stolicy.

 

W Godzinę „W” Szef UdSKiOR, jak co roku, wraz z Powstańcami Warszawskimi i Weteranami walk o Niepodległość RP, przedstawicielami najwyższych władz państwowych z Prezydentem Andrzejem Dudą na czele oraz mieszkańcami Warszawy oddał hołd uczestnikom tego największego w okupowanej Europie antyniemieckiego zrywu, składając wspólny wieniec przed Pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

 

--

Decyzję o rozpoczęciu zrywu w Warszawie podjęto 31 lipca ok. godz. 18 na odprawie dowódców Armii Krajowej przy ul. Pańskiej 67. Komendant Główny AK gen. Tadeusz Komorowski ps. „Bór” zlecił rozpoczęcie działań o godz. 17:00 następnego dnia. Po naradzie, ok. godz. 19:00, pułkownik Antoni Chruściel przybył do kwatery sztabu Okręgu Warszawskiego AK, mieszczącej się przy ul. Filtrowej 68, i podpisał rozkaz, po czym skierował go do podległych sobie dowódców. Powstańcze walki w stolicy trwały ponad dwa miesiące i zakończyły się klęską strony polskiej.