W dniu 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uczcił pamięć najmłodszych uczestników zrywu, składając kwiaty przed poświęconym Im pomnikiem przy kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu.

 

Szef UdSKiOR złożył także wiązanki kwiatów na znajdującym się na terenie parafii grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki – legendarnego kapelana „Solidarności” zamordowanego w 1984 roku przez funkcjonariuszy SB, oraz ks. prałata Teofila Boguckiego – wieloletniego proboszcza miejscowej parafii, żołnierza Armii Krajowej i kapelana Powstańców Warszawskich.

 

Podczas uroczystości przed Pomnikiem „Najmłodszym żołnierzom Powstania Warszawskiego 1944” Jan Józef Kasprzyk wręczył w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości Panu Dariuszowi Starko – działaczowi opozycji antykomunistycznej, przyjacielowi bł. ks. Jerzego i strażnikowi jego grobu, oraz – w uznaniu zasług w kultywowaniu pamięci o polskiej historii i tradycjach niepodległościowych – uhonorował go medalem „Pro Patria”.

 

W kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego spotykamy się w miejscu bardzo szczególnym – w Sanktuarium związanym z męczennikiem „Solidarności”, ks. Jerzym Popiełuszko. To bardzo ważne miejsce, które rozpalało pamięć o Powstaniu Warszawskim wtedy, kiedy komuniści czynili wszystko, aby ta pamięć była tłamszona. To bł. ks. Jerzy Popiełuszko był tym, który w swoich homiliach przywracał Polakom pamięć historyczną i ducha narodu, w tym pamięć o zrywie z 1944 roku. Ksiądz Jerzy gromadził wokół siebie nie tylko ludzi „Solidarności”, ale również kombatantów, w tym żołnierzy Powstania Warszawskiego – podkreślił w okolicznościowym przemówieniu minister Kasprzyk, dodając:

 

Jego nauczycielem był ks. prałat Teofil Bogucki – kapelan powstańczy i żołnierz Armii Krajowej, któremu oddaliśmy dziś hołd. To miejsce świadczy o tym, że ideały wolnościowe zostały przeniesione z pokolenia na pokolenie: począwszy od pokolenia żołnierzy AK, poprzez pokolenie ludzi „Solidarności”, aż po dzień dzisiejszy. Oddajemy dziś hołd tym, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim, ale także tym, którzy, tak jak Pan Dariusz, pamięć przenoszą we współczesność – zaznaczył Szef UdSKiOR.

 

Tworzymy wielki łańcuch pokoleń, który nigdy nie może być przerwany; którego ogniwem jesteśmy, mając świadomość, że po nas przyjdą następne pokolenia. Jeżeli będą one połączone tymi samymi ideałami, z których najważniejszym jest umiłowanie Ojczyzny, a zaraz po nim służba drugiemu człowiekowi, wówczas Rzeczpospolita będzie trwała wiecznie – zakończył minister Kasprzyk.

 

Podczas uroczystości obecni byli – oprócz Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – z ramienia IPN dr Anna Jagodzińska, z ramienia Urzędu Dzielnicy Warszawa Żoliborz radny Grzegorz Hlebowicz, z ramienia NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze: Grzegorz Iwanicki, Aleksander Piwoński i Tadeusz Mościpan, z ramienia Wojska Polskiego Szef WKU Warszawa-Śródmieście ppłk Andrzej Kamiński, a także Duszpasterz Ludzi Pracy Archidiecezji Warszawskiej ks. kanonik Michał Kotowski.