W poniedziałek, 3 sierpnia br., Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk złożył kwiaty przy tablicy poświęconej pamięci 17 Polaków, którzy 3 sierpnia 1944 roku zostali rozstrzelani przez żołnierzy niemieckich na warszawskiej Ochocie w odwecie za wybuch Powstania Warszawskiego.

 

W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele władz państwowych, organizacji kombatanckich i służb mundurowych, w tym Komendant Rejonowy Policji Warszawa III mł. insp. Albin Bartosiak w asyście Naczelnika Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Rejonowej Policji Warszawa III nadkom. Izabeli Szymańskiej.

 

Tablica umieszczona na pamiątkowym kamieniu z fragmentem ściany przy ul. Tarczyńskiej 17 to miejsce upamiętniające jeden z trzech zbiorowych mordów dokonanych dzień po dniu między 3 a 5 sierpnia 1944 roku na bezbronnej ludności cywilnej przez kompanię SS okupującą dawny budynek szkolny przy ul. Tarczyńskiej 8. Zbrodnie te były aktami terroru i zemsty za prowadzone w tym rejonie działania powstańcze. Mieszkańców mordowano w piwnicach strzałami w tył głowy; zwłoki palono.

 

Pozostałe dwa miejsca hitlerowskich zbrodni na ludności Ochoty w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego to pobliskie domy przy ul. Grójeckiej 20b i Grójeckiej 24, w których rozstrzelano łącznie ponad 200 osób. W kolejnych dniach – od 4 do 25 sierpnia – wymordowano ok. 10 tysięcy mieszkańców Ochoty, w tym tysiąc na terenie obozu przejściowego na Zieleniaku. Głównym sprawcą rzezi był, tłumiący powstanie warszawskie w ramach sił niemieckich, pułk brygady SS RONA.