Dziś na warszawskim Starym Mieście w Izbie Pamięci gen. Ryszarda Kuklińskiego otwarta została wystawa multimedialna „Bitwa Warszawska 1920 – Polacy w obronie Europy”, która pokazuje jak Polacy, ratując młode państwo i długo wyczekiwaną niepodległość, uratowali Europę przed napaścią bolszewików. W wernisażu udział wziął Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Obecny na otwarciu wystawy Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przypomniał, że Polacy na przedpolach Warszawy w 1920 r., a potem w operacji niemeńskiej, zatrzymali imperialistyczny pochód Armii Czerwonej w głąb kontynentu: - W marcu 1919 roku Naczelny Wódz i Naczelnik Państwa Józef Piłsudski udzielił wywiadu jednej z francuskich gazet, gdzie niezwykle trafnie zdiagnozował ówczesną sytuację geopolityczną i cele Rosji sowieckiej. Powiedział wówczas, że bez względu na to jaki jest jej rząd, Rosja była, jest i będzie zawsze zaciekle imperialistyczna. Kończył swój wywiad słowami: „Polska stanowi zaporę wobec imperializmu rosyjskiego bez względu na to jaki by on nie był carski czy bolszewicki”.

 

Nie zabrakło również nawiązań do patrona Izby Pamięci: - To czego dokonał patron tego miejsca, bohater tego muzeum, gen. Ryszard Kukliński było w dużej mierze kolejnym – choć w innych warunkach i innej formie – zatrzymaniem tego samego imperializmu sowieckiej Rosji. - powiedział Jan Józef Kasprzyk.

 

Nowo otwarta wystawa jest zbiorem unikatowych archiwalnych materiałów na temat jednej z najważniejszych bitew w dziejach ludzkości. Sto wyselekcjonowanych zdjęć na setną rocznicę „Cudu nad Wisłą” opracowano na podstawie licznych publikacji historycznych prof. Józefa Szaniawskiego.

 

Wystawa składa się z interaktywnych stanowisk multimedialnych. Na ekranach prezentowane są m.in. cyfrowe archiwalne zdjęcia, dokumenty, plakaty wojenne, mapy Bitwy Warszawskiej wraz z opisami planów strategicznych i najważniejszych dowódców obu stron. Przypomina także o przyczynach polsko-bolszewicko wojny i jej konsekwencjach. Główną osią narracji jest postawa całego polskiego społeczeństwa wobec najeźdźcy, geniusz naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego i innych dowódców oraz analiza motywacji bolszewików.

 

Dzięki współpracy z Archiwum Akt Nowych udostępniony został także film „Od Komendanta do Marszałka”, w którym wykorzystano archiwalne nagrania z udziałem Józefa Piłsudskiego.

 

Materiały na wystawie pochodzą z zbiorów prof. Józefa Szaniawskiego, Izby Pamięci Generała Kuklińskiego, Archiwum Akt Nowych, Centralnej Biblioteki Wojskowe, a także z archiwów Rosji, Stanów Zjednoczonych i Francji.

 

Wystawa dostępna jest dla zwiedzających od 12 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w dniach: środa, czwartek, piątek w godz. 15.00-18.00 oraz sobota i niedziela w godz. 12.00-17.00. Wstęp wolny.