Dziś, tj. 15 października 2020 r., wchodzi w życie nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

 

Dzięki niej uprawnione osoby otrzymają:

 

- świadczenie wyrównawcze do niskich rent i emerytur
Od dziś przysługuje ono wszystkim osobom posiadającym potwierdzony status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, których emerytura lub renta wynosi mniej niż 2400 zł brutto miesięcznie. Wysokość świadczenia stanowić będzie różnica pomiędzy kwotą 2400 zł a kwotą pobieranej emerytury lub renty.

 

- tańsze o połowę bilety komunikacji miejskiej i PKP
Osoby z potwierdzonym statusem działacza opozycji lub osoby represjonowanej z powodów politycznych od dziś mogą kupować bilety za przejazdy środkami komunikacji miejskiej z 50% ulgą. Natomiast za przejazdy autobusami i pociągami relacji międzymiastowej zapłacą o 51% mniej.

 

- ubezpieczenie zdrowotne dla osób bez ubezpieczenia
Dzięki nowym regulacjom prawnym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie mógł zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu w Polsce albo nie pobierają emerytury lub renty, i opłacać za nich składki.

 

Więcej informacji na temat wprowadzonych zmian oraz niezbędne formularze dostępne są w zakładce Uprawnienia/Działacze opozycji antykomunistycznej - nowelizacja 2020 na naszej stronie internetowej.