Dziś startuje nowy program dotacyjny Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o finansowe wsparcie działań opiekuńczych podczas epidemii na rzecz kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz ofiar represji wojennych i powojennych. 900 tys. złotych zostanie przekazanych na realizację inicjatyw, w ramach których do podopiecznych Urzędu dowożone będą ciepłe posiłki, a także płyny dezynfekcyjne, maseczki i inne środki ochrony osobistej.

 

To już drugi w tym roku konkurs dotacyjny, który Urząd ogłosił w trosce o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Pierwsze środki w wysokości miliona złotych na wsparcie kombatantów zostały przekazane organizacjom pozarządowym na wiosnę, w związku z ogłoszeniem na terytorium całego kraju stanu epidemii.

 

– Wszyscy musimy dbać o zdrowie bohaterów naszej wolności, którzy ze względu na wiek należą do największej grupy ryzyka zakażenia koronawirusem. Dzięki ścisłej współpracy między Urzędem a członkami stowarzyszeń i fundacji, wolontariuszami, harcerzami, strzelcami oraz żołnierzami Wojska Polskiego (w szczególności Wojsk Obrony Terytorialnej) i funkcjonariuszami służb mundurowych możliwa jest szeroka pomoc dla naszych podopiecznych – podkreśla Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

– Akcja wiosenna (podczas pierwszej fali epidemii koronawirusa) w znaczny sposób ułatwiła kombatantom wykonywanie wielu czynności dnia codziennego i pozwoliła ograniczyć kontakty z innymi osobami do niezbędnego minimum. Jednocześnie stanowiła piękny przykład budowania społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania więzi międzypokoleniowej. Dlatego też, w związku z drugą falą zachorowań, jaką obserwujemy w ostatnim czasie, podjąłem decyzję o uruchomieniu kolejnego programu dotacyjnego w okresie jesienno-zimowym – informuje Jan Józef Kasprzyk.

 

Tym razem adresatami pomocy udzielanej w czasie epidemii przez organizacje pozarządowe, ubiegające się o dotację Urzędu, mogą być nie tylko kombatanci, ale również działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.

 

W ramach dotacji Urząd będzie finansował lub dofinansowywał zakup codziennych posiłków wraz z kosztami ich dostarczenia dla uprawnionych osób, koszty okresowego dostarczania zestawów niezbędnych artykułów spożywczych i produktów codziennego użytku czy zakup środków osobistej ochrony sanitarnej, takich jak np. rękawiczki jednorazowego użytku, maseczki ochronne, odzież ochronna (zarówno dla osób objętych świadczeniem, jak i przedstawicieli podmiotu realizującego zadania opiekuńcze).

 

Na realizację tych zadań została przeznaczona kwota w wysokości 900 tys. złotych.

 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zwraca jednocześnie uwagę, że Urząd nieprzerwanie pracuje na rzecz weteranów walk o niepodległość, kombatantów, ofiar represji wojennych i powojennych oraz dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

 

– Cały czas wypłacamy naszym podopiecznym świadczenia, a także udzielamy dodatkowego wsparcia finansowego wszystkim potrzebującym. W tegorocznym budżecie na pomoc indywidualną dla kombatantów dysponujemy najwyższą od lat kwotą - ponad 30 milionów złotych. Codziennie środki finansowe są przekazywane bezpośrednio naszym podopiecznym – przypomina minister Kasprzyk.

 

– To niezwykle ważne, by w tym trudnym czasie ci, którzy walczyli – zarówno orężnie, jak i bezorężnie – o niepodległą i suwerenną Polskę, nie byli sami. O naszych bohaterów narodowych musimy dbać każdego dnia – oni ryzykowali swoim życiem i zdrowiem, abyśmy mogli być wolni. Dziś my okazujmy im wdzięczność poprzez pomoc – dodaje Jan Józef Kasprzyk.

 

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na świadczenie zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych w związku z obowiązującym stanem epidemii, które określa szczegóły dotyczące składania ofert i realizacji programu, jest dostępne na stronie internetowej Urzędu www.kombatanci.gov.pl w zakładce Dotacje.

 

Oferty można składać do 5 listopada 2020 r. Serdecznie zachęcamy do udziału!

 

Link do ogłoszenia: bit.ly/2GSrAio