W dniu 12 listopada br. odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. s. Łucji Anieli Wojdyno – sanitariuszki Powstania Warszawskiego w pułku „Baszta”.

 

Uroczystości rozpoczęła Msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto k/Kamieńczyka, której przewodniczył ks. bp. Romuald Kamiński.

 

– W sposób odpowiedzialny, iście apostolski oddziaływała i kształtowała to społeczeństwo. Nie jesteśmy w stanie dokonać podsumowania dobra, które zrodziło się przez jej pośrednictwo. Pośrednictwo – ponieważ dawcą wszelkiego dobra jest Bóg, ale posługuje się ludźmi. Czasami bywa tak, że skutecznie postawimy tamę tej łasce. Natomiast ona była jak promień, który przenikał i niósł ze sobą tę moc dobra. To były sprawy bardzo proste, ale kiedy patrzyło się na mnogość tych lat i intensywność tego działania, to widzimy ile dobra uczyniła w sercach ludzi, których na swojej drodze spotkała – powiedział podczas homilii biskup.

 

Siostra Łucja Aniela Wojdyno została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odroczenia Polski. Odznaczenie w imieniu Prezydenta RP przekazał Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

- Siostra Łucja dobrze zasłużyła się Rzeczypospolitej. Wyrazem wdzięczności i hołdu, jaki ojczyzna jej składa jest również Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, który przed chwilą w imieniu pana Prezydenta miałem  zaszczyt wręczyć. W tym odznaczeniu zamknięta jest wdzięczność Prezydenta i całej Rzeczypospolitej dla jej życia, które było świadectwem tego jak kochać Boga, ojczyznę i naród. Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za jej życie będące świadectwem wiary, nadziei i miłości. Wiary w Boga, nadziei, że nawet wtedy kiedy ojczyzna przeżywa trudności istnieje w tej nadziei światło, które powinno rozpalać umysły i życie, które było świadectwem miłości do Boga, ojczyzny i drugiego człowieka.

Siostro Łucjo, Siostro Kapitan dobrze zasłużyłaś się ojczyźnie. Odpoczywaj w pokoju – powiedział Szef UdSKiOR.

 

Siostra Łucja Aniela Wojdyno została pochowana na miejscowym cmentarzu zakonnym. Uroczystościom pogrzebowym towarzyszyła asysta wojskowa.

 

Siostra Łucja Aniela Wojdyno urodziła się 6 grudnia 1925 roku w Nadliwiu, pow. Radzymin. W czasie Powstania Warszawskiego była sanitariuszką, pseudonim „Aldona” w pułku „Baszta”, kompanii ppor. Dariusza Dąbrowskiego „Bożydara”. 4 lutego 2019 roku została mianowana kapitanem Wojska Polskiego.

 

W 1946 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Posługiwała przez wiele lat jako pielęgniarka i katechetka. Trzykrotnie pełniła funkcje przełożonej domu.