10 lutego br. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski kpt. Barbarze Szurig-Werner ps. „Basia" - Powstańcowi Warszawskiemu z batalionu „Zośka", łączniczce legendarnego Andrzeja Romockiego "Morro".

 

Pani kpt. Barbara Szurig-Werner ps. „Basia” w okresie konspiracji pełniła funkcję łączniczki Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej w Batalionie „Zośka" w 2. Kompanii „Rudy". W czasie Powstania Warszawskiego w stopniu strzelca brała udział w walkach z Niemcami na Starym Mieście i na Woli w szeregach Pułku "Broda 53", Zgrupowania AK "Radosław". 2 września 1944 r. wyszła z Warszawy wraz z ludnością cywilną.