5 marca 1940 roku władze ZSRR podjęły decyzję o zamordowaniu polskich jeńców wojennych - łącznie blisko 22 tys. oficerów, podoficerów i szeregowych Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy Policji Państwowej i Korpusu Ochorny Pogranicza, przebywających w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W 81. rocznicę zbrodni katyńskiej szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wziął udział w uroczystościach, które odbyły się w Łodzi.

 

 

5 marca 2021 roku w łódzkim kościele pw. Miłosierdzia Bożego odprawiono Mszę świętą w intencji Ojczyzny, której przewodniczył kapelan środowisk policyjnych, ks. por. Jacek Syjud. Na wspólnej modliwie zgromadzili się m.in. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk oraz przedstawiciele władz miasta, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariusz Matusiak, dyrektor Muzeum Katyńskiego Sławomir Frątczak, prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” Jarosław Olbrychowski, a także członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej z Radomia.

 

Wiosną 1940 r. 22 tysiące członków polskiej elity zostało zamordowanych strzałami w tył głowy. W ten sposób sowiecka Rosja chciała złożyć do grobu niepodległą Rzeczpospolitą, wiedząc, że gdy zniszczy się elitę, dużo łatwiej zniszczyć naród – przypomniał zbrodniczy zamysł i konsekwencje zbrodni katyńskiej szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

A prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” podkreślił, że na zbrodnię katyńską nie należy patrzeć tylko przez pryzmat zielonych wojskowych mundurów. – Służba mundurowa, która poniosła największą stratę w okresie II wojny światowej to właśnie policja państwowa. Ponad 8100 ofiar to funkcjonariusze ze wszystkich 16 okręgów policyjnych, a z województwa łódzkiego, z tzw. II okręgu policyjnego, ponad 750 funkcjonariuszy to ofiary zbrodni katyńskiej – zaznaczył Jarosław Olbrychowski.

 

Po zakończeniu Eucharystii nastąpiło przejście do Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej, gdzie przy tablicy upamiętniającej funkcjonariuszy II RP zostały złożone kwiaty oraz urny z ziemią katyńską.

 

To są, można powiedzieć, nasze relikwie narodowe. To, że będą one teraz stale obecne w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łodzi, to najlepszy dowód na to, że pamiętamy. Bo nie można budować tożsamości narodu bez pamięci. Wskazywał na to bardzo mocno m.in. Ojciec Święty Jan Paweł II zauważył Jan Józef Kasprzyk.

 

Podczas łódzkich obchodów 81. rocznicy zbrodni katyńskiej szef UdSKiOR uhonorował medalami „Pro Patria” członków Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” szczególnie zasłużonych w rozpowszechnianiu wiedzy o losach przedwojennych policjantów – ofiarach sowieckiego reżimu. Natomiast prezes Olbrychowski wręczył ministrowi Kasprzykowi pamiątkowy medal Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939” jest organizacją, która zrzesza członków rodzin przedwojennych policjantów, którzy w większości zostali zamordowani w 1940 roku przez NKWD. Celem działania Stowarzyszenia – obok integracji środowiska rodzin policjantów poległych w czasie II wojny światowej – jest popularyzacja historii Policji Państwowej, szczególnie na terenie województwa łódzkiego, ukazanie społeczeństwu prawdy o patriotycznych działaniach policjantów w tamtym okresie oraz właściwe upamiętnienie ich czynów, aby pozostawić prawdę o nich w pamięci następnych pokoleń.