W poniedziałek, 8 marca br. w Rzeszowie odbyły się uroczystości upamiętniające 102. rocznicę śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli – legendarnego żołnierza I Kompanii Kadrowej i odrodzonego Wojska Polskiego, który jeszcze za życia stał się jednym z symboli walki o odzyskanie przez Polskę niepodległości.

 

Obchody zainaugurowała uroczysta Msza święta w Kościele pw. św. Wojciecha i św. Stanisława koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bp. Jana Wątroby, Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej.

 

Następnie uczestnicy nabożeństwa przeszli przed pomnik płk. Leopolda Lisa-Kuli na pl. Farnym, gdzie młodzież z Jednostki Strzeleckiej nr 2021 w Rzeszowie – której patronuje bohater poniedziałkowych wydarzeń – złożyła uroczyste przyrzeczenie strzeleckie, powtarzając słowa roty odczytywanej przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.

 

„Przez całe me życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nad wszystko inne, wyższe dla mnie będzie; niepodległości Jej zawsze bronić gotów będę do ostatniej kropli krwi; służyć będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą” - te słowa wybrzmiały głośno z piersi młodych strzelców.

 

Podczas uroczystości przemówienia okolicznościowe wygłosili marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk oraz wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

 

- Gdy wraz ze swoją drużyną skautową wyruszał bić się o Polskę miał zaledwie 17 lat. Wyruszył z Rzeszowa na krakowskie Oleandry, a później do Kielc, w głąb Kongresówki. Wielu wątpiło w sens ich misji. Wielu uważało to za szaleństwo. Niepokorne pokolenie Lisa-Kuli przywróciło jednak Polskę na mapy świata, wierząc w słowa dewizy „Chcieć to móc!” - przywoływał wydarzenia sprzed ponad wieku Jan Józef Kasprzyk.

 

Minister w swym wystąpieniu podkreślał, że Strzelcy kontynuują wspaniałą rolę, jaką w dziejach zapisało pokolenie Lisa-Kuli: - Macie – jak uczył Ojciec Święty Jan Paweł II – na pamięci o przeszłości budować tożsamość narodu, bo przyszłość Rzeczpospolitej należy do was. (…) To wy poniesiecie sztandar niepodległej Polski w następne czasy!

 

Podczas uroczystej ceremonii na placu Farnym szef UdSKiOR uhonorował medalami „Pro Patria” dowódcę 21. Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Dariusza Lewandowskiego oraz Bogusława Kołacza i Henryka Szczęcha w uznaniu ich zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny oraz szczególne zaangażowanie w pracę z młodzieżą strzelecką.

 

Obchody upamiętniające Bohatera spod Kostiuchnówki i Torczyna zakończyło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem płk. Leopolda Lisa-Kuli.