Prezydent podpisał dziś ustawę, która w jeszcze większym stopniu zwiększa wsparcie państwa dla tych, którzy walczyli o wolną i suwerenną Polskę. Wszyscy podopieczni UdSKiOR będą mogli występować o pomoc pieniężną częściej i mając wyższe dochody, a działacze opozycji w PRL uzyskają prawo do dodatkowego uropu oraz naliczania emerytury z uwzględnieniem okresu, w którym z powodu represji politycznych nie mogli wykonywać swojego zawodu.

 

 

Bardzo się cieszę, że mogłem podpisać tę ustawę. I bardzo dziękuję za ten apel 141 członków opozycji antykomunistycznej, który wtedy, w przededniu 40. rocznicy porozumień sierpniowych, wystosowali Państwo do władz Rzeczypospolitej o to, by w jeszcze większym stopniu dokonać czegoś, co nazywam aktem dziejowej sprawiedliwości – powiedział prezydent Andrzej Duda po złożeniu podpisu.

 

W uroczystości w Pałacu Prezydenckim wzięli również udział Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg oraz Szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk, a także przedstawiciele środowiska działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy byli inicjatorami nowych regulacji – Jarosław Maciej Goliszewski, Grzegorz Kostrzewa-Zorbas i Leszek Stall.

 

W roku 2017 działacze opozycji antykomunistycznej, Podopieczni Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zostali praktycznie zrównani w uprawnieniach z weteranami okresu wojennego. W ubiegłym roku otrzymali oni również możliwość przyznawania emerytury nie niższej niż 2400 złotych. I wreszcie ta nowelizacja, którą podpisał dziś Prezydent, a którą uchwalił jednogłośnie parlament, stworzy możliwość uzyskiwania większych emerytur dla tych, którzy z uwagi na zaangażowanie w działalność opozycyjną, tracili pracę, szczególnie w latach 80-tych. Czas, w którym nie mogli podejmować pracy z uwagi na zaangażowanie w działalność antykomunistyczną, będzie uznawany nie tylko jako czas do stażu pracy (tak jak obecnie ma to miejsce), ale również i emerytury tych osób będą naliczane na nowo – powiedział Szef UdSKiOR w rozmowie z Polskim Radiem.

 

Nowa ustawa wprowadza także możliwość zwolnienia działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych z opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, a dla tych, którzy pozostają aktywni zawodowo – przewiduje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni roboczych. 

 

Jan Józef Kasprzyk podkreślił, że część uregulowań wprowadzonych nową ustawą obejmie nie tylko byłych opozycjonistów, ale również kombatantów, wdowy i wdowców po kombatantach, osoby deportowane do pracy przymusowej, żołnierzy-górników, cywilne niewidome ofiary działań wojennych. Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie dostępności pomocy pieniężnej dla wszystkich Podopiecznych Urzędu.

 

Dzięki tej nowelizacji więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy doraźnej oraz okresowej, przyznawanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dotychczas z tej pomocy można było skorzystać raz w roku. Dzięki nowelizacji pomoc taka będzie mogła być udzielana dwukrotnie. Nowelizacja spowoduje, iż więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy finansowej również kierowanej do nich przez UdSKiOR, ponieważ podniesione zostały progi dochodowe osób, które mogą o taką pomoc się ubiegać. Większe grono beneficjentów będzie mogło być objęte pomocą i jest to wyrównywanie niedociągnięć, które powstały w początkowych latach III Rzeczypospolitej – dodał minister Kasprzyk.

 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

Informacje na temat najważniejszych regulacji zawartych w nowelizacji znajdują się pod linkiem: bitly.ws/cRDp

 

Fot. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.