30 kwietnia br. w Anielinie koło Opoczna Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oddał hołd majorowi Henrykowi Dobrzańskiemu - bohaterskiemu dowódcy Oddziału Wydzielonego WP i Jego żołnierzom.

 

 

Podczas upamiętnienia minister Kasprzyk złożył wieniec przy obelisku usytuowanym w miejscu śmierci legendarnego Majora – na tzw. „Szańcu Hubala”, gdzie znajduje się Jego symboliczny grób.

 

Oddajemy hołd Majorowi i Jego Żołnierzom, którzy jako Oddział Wydzielony Wojska Polskiego świadczyli, że dla Polaków nie ma cenniejszej rzeczy niż niepodległość – mówił Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk.

 

W spotkaniu udział wzięli również kieleccy przedstawiciele środowisk niepodległościowych, kultywujący tradycje Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego, organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia.

 

We wrześniu 1939 roku major Henryk Dobrzański został zastępcą dowódcy 110. Rezerwowego Pułku Ułanów - podpułkownika Jerzego Dąmbrowskiego ps. „Łupaszko”. Po agresji ZSRS na Polskę, jednostka walczyła z Armią Czerwoną. Po kilkunastu dniach walk, dowódca pułku podjął decyzję o jego rozwiązaniu.

 

Nie zgadzając się z tą decyzją, major Dobrzański z grupą żołnierzy skierował się ku walczącej jeszcze Warszawie. Po otrzymaniu wiadomości o jej kapitulacji, postanowił przedostać się do Francji. Ostatecznie zdecydował się jednak kontynuować walkę partyzancką w kraju. Utworzył Oddział Wydzielony Wojska Polskiego – jednostki zorganizowanej na wzór regularnego wojska, ale jako pierwszej w Polsce, stosującej w trakcie II wojny światowej, taktykę partyzancką.