W dniu 6 czerwca br. podczas niedzielnej Mszy świętej pod przewodnictwem księdza prałata Jerzego Karbownika w Sanktuarium Matki Bożej w Skarżysku - Kamiennej Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował osoby zasłużone w upamiętnianiu ofiar komunistycznych.

 

Medale „Pro Bono Poloniae” otrzymali Helena Stopa oraz wspomniany ksiądz prałat Jerzy Karbownik, zaś medale „Pro Patria” Marek Józef Bardziej, Władysław Biskup, Urszula Goryca, Anna Lipińska-Baranowska, Franciszek Poprawa, Stanisław Pustuła, Małgorzata Siebyła, Włodzimierz Strzałkowski, Jan Tomasz Śliwiński, Anna Krystyna Ślufarska, Ryszard Henryk Tomtas.

 

- Poddawani byli Państwo ze strony komunistów różnym szykanom, bo marzyliście o wolnej Polsce. Nigdy nikomu nie udało się stłamsić Waszego ducha i złamać Waszych kręgosłupów. Szliście, jak pisał Zbigniew Herbert „wyprostowani wśród tych co byli na kolanach” – powiedział Minister Jan Józef Kasprzyk.

 

 Podczas uroczystości miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie. Został poświęcony i przekazany sztandar Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego. Sztandar z rąk fundatora – Szefa UdSKiOR odebrał prezes stowarzyszenia – Jerzy Stopa.

 

- W dziejach narodu byliście ostatnim pokoleniem walczącym o najświętszą sprawę o Polskę wolną i dumną. Niech ten sztandar Wam i tym co przyjdą po Was przypomina o najświętszej dewizie, której wszyscy powinniśmy być wierni "Bóg, Honor i Ojczyzna"(...) Ten sztandar, jak to mówił Józef Piłsudski niech będzie dla Państwa widomym znakiem wartości wśród, których się gromadzicie. Wśród tych wartości na pierwszym miejscu jest Niepodległa Rzeczpospolita.  – powiedział do zebranych Minister Jan Józef Kasprzyk.

 

W uroczystości udział wzięli także Wicewojewoda Świętokrzyski Rafał Nowak, Senator Krzysztof Słoń oraz Poseł Agata Wojtyszek.

 

 

Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego to organizacja powołana w 2001 roku w Skarżysku-Kamiennej, zrzeszająca byłych działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych regionu świętokrzyskiego. Jej działania skupiają się wokół następujących zadań: dokumentowanie represji; integrowanie wszystkich osób regionu świętokrzyskiego lub z tym regionem związanych działalnością antykomunistyczną; pełna rehabilitacja osób dotkniętych represjami z przyczyn politycznych, uznanie ich zasług dla Rzeczypospolitej, przywrócenie należnej im godności i honoru oraz zadośćuczynienie moralne i materialne za wyrządzone im krzywdy; udzielanie pomocy prawnej represjonowanym, a także ich rodzinom w dochodzeniu ich słusznych praw oraz roszczeń moralnych i materialnych; pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które dokonywały represji z naruszeniem prawa; doprowadzenie do pełnej i sprawiedliwej oceny stanu wojennego oraz metod rządzenia komunistycznej władzy i traktowania przez nią społeczeństwa.