1 września br., na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie odbyły się obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Dnia Weterana Walk Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zorganizował uroczystości w hołdzie bohaterskim Obrońcom Ojczyzny 1939 roku oraz wszystkim walczącym o wolność naszego kraju podczas II wojny światowej.

 

Uroczystość poprzedziła Msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, sprawowana  w intencji Ojczyzny i wszystkich, którzy 1 września 1939 roku stanęli do walki w Jej obronie i zginęli na wrześniowych polach bitew. Eucharystii przewodniczył abp Józef Guzdek, administrator apostolski Ordynariatu Polowego. Po liturgii, w uznaniu szczególnych zasług Szef UdSKiOR uhonorował medalem „Pro Bono Poloniae” abp. Józefa Guzdka za upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych oraz krzewienie postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie oraz poza granicami kraju.

 

Następnie, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się Apel Pamięci połączony z ceremonią wręczenia medali „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria”, podczas której Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odznaczył żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Straży Granicznej szczególnie zasłużonych w niesieniu pomocy kombatantom podczas epidemii koronawirusa. Pamięć poległych uczcili weterani II wojny światowej, parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji państwowych, duchowieństwa, wojska, stowarzyszeń, a także harcerze i mieszańcy stolicy.

 

Podczas uroczystości z udziałem kilkudziesięciu Weteranów Walk o Niepodległość RP przemówienia okolicznościowe wygłosili Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk oraz przewodniczący Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przy szefie UdSKiOR mjr Bogusław Nizieński.

 

Wtedy, 82 lata temu Polska jako pierwszy kraj powiedziała stanowcze „nie” dwóm największym totalitaryzmem, jakie wydała ludzkość – narodowemu socjalizmowi niemieckiej III Rzeszy i rosyjskiemu komunizmowi. Niemcy i Rosja sprzymierzone w diabelskim pakcie Hitler-Stalin zawartym 23 sierpnia 1939 r. rozpoczęły kolejną w dziejach świata odsłonę walki dobra ze złem.

 

Rzeczpospolita stanęła wówczas po stronie dobra wiedząc, że złu należy się przeciwstawiać, że ze złem nigdy paktować nie wolno. Broniliśmy własnej Ojczyzny, która miała mieć jednak przecież charakter koalicyjny. Po kilkunastu dniach wiązania naszym oporem sił niemieckich z pomocą mieli przyjść alianci. Wówczas zapewne zło zostałoby pokonane. Tak się jednak nie stało. Części wolnego świata zabrakło wtedy odwagi i za ten brak odwagi najwyższą cenę zapłaciła nie tylko Polska ale w kolejnych latach również Europa i Świat. Ludzkość zapłaciła za ten brak odwagi cenę, jakiej historia wcześniej nie znała.

 

My Polacy, pomni słów marszałka Józefa Piłsudskiego – „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo” – walczyliśmy na prawie wszystkich frontach tej wojny. Za naszą i innych narodów i państw wolność. Walczyli o nią żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego ,tak licznie dziś reprezentowani. Walczyli żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzi. Walczyliśmy w przestworzach, na morzach i oceanach, w piaskach libijskiej pustyni i pod kołem podbiegunowym pod Narvikiem. Żołnierze II Korpusu walczyli w kampanii włoskiej wyzwalając płw. Apeniński. Żołnierze 1. Dywizji Pancernej i 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej wyzwalali Francję, Belgię i Holandię. Walczyli żołnierze 1. i 2. Armii Wojska Polskiego. Polskie biało-czerwone sztandary łopotały i na gruzach opactwa Monte Cassino i na gruzach Berlina.

 

W 1945 roku zasługiwaliśmy na wolność ale wtedy również części wolnego świata zabrakło odwagi by po pokonaniu jednego z państw odpowiedzialnych za wybuch II wojny światowej pokonać drugie, równie odpowiedzialne za zbrodnie i wojenne losy Europy i Świata. Za ten kolejny brak odwagi my, jako Polska zapłaciliśmy cenę 50-letniej okupacji komunistycznej. Dopiero bezorężny ruch Solidarności przyniósł nam wolność.

 

W tym miejscu, przy Grobie Nieznanego Żołnierza, chcę szczególnie podziękować Weteranom Walk o Niepodległość. To Wasze święto! Dziękujemy Wam za to, że nie brakowało Wam wtedy odwagi! Jesteście dla nas żywą lekcją patriotyzmu – powiedział Jan Józef Kasprzyk.

 

Obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP zakończyła ceremonia złożenia wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza przez delegacje uczestniczące w obchodach.

 

--

Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzony rokrocznie 1 września, został ustanowiony 25 kwietnia 1997 r. przez Sejm RP jako święto obrońców Ojczyzny, upamiętniające poległych w obronie niepodległości Polski na polach bitewnych. Obecna nazwa: „Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej” obowiązuje od 18 maja 2014 roku.

 

 


nr 2 (398) 2024 luty

2024 luty