W celu ułatwienia Państwu korzystania z pomocy pieniężnej przyznawanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przygotowaliśmy dla Państwa Informator, który zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące pomocy pieniężnej jednorazowej i okresowej. Mamy nadzieję, że będzie on pomocny.

Uprzejmie prosimy o dystrybuowanie Informatora w środowisku działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych oraz zachęcamy do korzystania z pomocy pieniężnej.