Wileńskie cmentarze na Rossie i na Antokolu, Zułowo, Powiewiórka – te miejsca w Republice Litewskiej, ważne dla dziejów naszego kraju, odwiedził w dniach 6-7 listopada br. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Składając kwiaty i pamiętając w modlitwie, Jan Józef Kasprzyk oddał hołd tym, którzy walczyli o wolność i suwerenność Polski.

 

Minister Kasprzyk uczcił pamięć Marszałka Józefa Piłsudskiego – jednego z ojców naszej niepodległości, składając wieniec przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na jednej z czterech polskich nekropolii narodowych – Cmentarzu na Rossie, gdzie pochowane zostało serce Marszałka i szczątki jego Matki, Marii z Billewiczów. Szef UdSKiOR modlił się również za dusze bohaterów Powstania Styczniowego w centralnej kaplicy na Starej Rossie, w której spoczywają uczestnicy insurekcji z 1863 roku, m.in. przywódca powstania na Litwie Wincenty Konstanty Kalinowski oraz dowódca powstańczych oddziałów na Żmudzi Zygmunt Sierakowski (ich szczątki odnaleziono w 2017 roku).

 

Ostatnim z miejsc, które Jan Józef Kasprzyk odwiedził tego dnia w Wilnie, był cmentarz wojskowy na Nowej Rossie. Szef Urzędu oddał hołd polskim żołnierzom poległym w walkach o Wilno w 1920 roku oraz członkom Samoobrony Wileńskiej, którzy zginęli w walkach z bolszewikami w styczniu 1919 roku.

 

Dawny majątek Piłsudskich w Zułowie był kolejną stacją w patriotycznej pielgrzymce po Wileńszczyźnie. Minister Kasprzyk złożył kwiaty przy pamiątkowej tablicy poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w miejscu jego narodzin, po czym udał się do pobliskiej Powiewiórki, gdzie złożył wieniec pod zabytkową tablicą w kościele św. Kazimierza, w którym ochrzczony został przyszły marszałek Polski. W tych stronach Józef Piłsudski spędził pierwsze osiem lat życia.

 

Na zakończenie wizyty w Republice Litewskiej szef UdSKiOR odwiedził wileński cmentarz na Antokolu, gdzie uczcił pamięć polskich żołnierzy poległych w walkach z bolszewickim najeźdźcą w latach 1919-21. Jan Józef Kasprzyk złożył również wieniec w Mauzoleum Litewskich Ofiar Poległych w 1991 roku, gdzie spoczywają Litwini pomordowani przez Rosjan w styczniu 1991 roku.