18 listopada br. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oficjalnie wręczył pierwszą decyzję przyznającą uprawnienia kombatanckie z tytułu przebywania w czasie II wojny światowej w obozie przejściowym w Pruszkowie (Dulag 121). Pierwszą osobą, która otrzymała uprawnienia jest Pan Edward Markowski.

 

Pan Edward Markowski w czasie okupacji niemieckiej podzielił los wielu mieszkańców Ochoty. Dom przy ulicy Węgierskiej, w którym mieszkał został zniszczony w czasie Powstania Warszawskiego. Natomiast Pan Edward wraz z rodziną w sierpniu 1944 roku  został wypędzony przez oddziały RONA na „Zieleniak” – teren byłego targowiska na warszawskiej Ochocie, a następnie trafił do obozu przejściowego w Pruszkowie.

 

Po wojnie Pan Edward ukończył studia wyższe na kierunku matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel. Był radnym dzielnicy Ochota przez sześć kadencji. W 2020 roku został odznaczony medalem „Pro Bono Poloniae”.

 

 

Od dnia 9 października 2021 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może potwierdzać uprawnienia kombatanckie osobom, które przebywały w obozie przejściowym w Pruszkowie.


W dniu 1 października 2021 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości. Na mocy tego Rozporządzenia rozszerzona została o obóz przejściowy w Pruszkowie (Dulag 121) lista miejsc odosobnienia, w których przebywanie w czasie II wojny światowej umożliwia uzyskanie uprawnień kombatanckich.

 

 Szczegóły: http://bityl.pl/YIaXJ