24 listopada br. w Łódzkim Domu Kultury odbył się jubileusz 40-lecia Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego – stowarzyszenia szczególnie zasłużonego dla utrwalania i promowania tradycji patriotycznych w duchu ideałów pierwszego marszałka Polski. Podczas uroczystości szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk uhonorował wieloletnich działaczy SKPJP medalami: "Pro Bono Poloniae" i "Pro Patria".


Obchody jubileuszu 40-lecia SKPJP rozpoczęły się w samo południe na skwerze im. Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Łodzi, na którym znajduje się Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego wzniesiony w 1987 r. z inicjatywy członków stowarzyszenia. Na placu zgromadziły się delegacje oficjalne oraz przedstawiciele władz samorządowych i środowisk kombatanckich. Obecni byli m.in.: szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, dyrektor łódzkiego Oddziału IPN Dariusz Rogut, wicewojewoda łódzki Piotr Cieplucha, pełnomocnik Urzędu Miasta Łodzi ds. dziedzictwa Mariusz Goss, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski, członek Zarządu Województwa Łódzkiego Robert Baryła, prezes SKPJP Stanisław Świerkowski oraz dyrektor Łódzkiego Domu Kultury Waldemar Drozd. Ceremonię złożenia wieńców i kwiatów poprzedziło odegranie pieśni legionowych przez Zakładową Orkiestrę Dętą MPK-Łódź. Kolejne punkty programu odbyły się w sali kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury.


- Dziękuję, że kultywują Państwo pamięć o marszałku Piłsudskim, ojcu naszej niepodległości, w tak różnej formie i tak różnych okresach historycznych, które były udziałem narodu i państwa polskiego – zwrócił się minister J.J. Kasprzyk do obecnych na sali członków SKPJP.


W swoim wystąpieniu szef UdSKiOR przypomniał o wyjątkowych zasługach pierwszego marszałka Polski, który „odradzającemu się po półtorawiekowej niewoli państwu dał wolność, granice, moc i szacunek”, a także wiarę oraz nadzieję – „bez których zwycięstwo byłoby niemożliwe”.


- W historii 40-lecia SKPJP mamy ten niezwykle trudny pierwszy okres istnienia komitetu, gdy wielu straciło wiarę, że marzenia sierpnia '80 r. przekują się w sukces – zauważył w analogii do życia i dzieła Piłsudskiego minister Kasprzyk – To się jednak udało dzięki osobom takim jak: Andrzej Ostoja-Owsiany, Władysław Barański i Lucjan Muszyński, którzy wiarę i nadzieję czerpali od marszałka – konkludował.


Następnie, w uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu wartości patriotycznych szef UdSKiOR wręczył wieloletnim członkom SKPJP odznaczenia resortowe. Pozostałym działaczom przekazał natomiast listy gratulacyjne.

 

W podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz kultywowania pamięci o marszałku Piłsudskim i jego żołnierzach, prezes Świerkowski wręczył ministrowi Kasprzykowi odznakę honorową łódzkiego SKPJP.


Na zakończenie uroczystości zaprezentowany został krótki program artystyczny, po którym nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy poświęconej SKPJJP.

 

--
Społeczny Komitet Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi (SKPJP) został założony 2 kwietnia 1981 r. przez Andrzeja Ostoi-Owsianego i Władysława Barańskiego. Celem stowarzyszenia jest kultywowanie pamięci o marszałku Józefie Piłsudskim, kształtowanie postaw patriotyczno-niepodległościowych oraz sprawowanie opieki nad grobami piłsudczyków na cmentarzach województwa łódzkiego. Z inicjatywy SKPJP w wielu ważnych miejscach pamięci w Łodzi zainstalowane zostały specjalne tablice informacyjne, jak np. na frontonie kamienicy przy ul. Wschodniej 19, w Kościele o.o. Jezuitów, na ścianie dawnego więzienia przy ul. Gdańskiej 13 czy na elewacji budynku Domu-Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Od 1985 r. stowarzyszenie prowadzi akcję symbolicznego znakowania grobów legionistów i peowiaków, a także innych żołnierzy Wojska Polskiego celem upamiętnienia ich bohaterskiej walki o Niepodległość.