Uprzejmie informujemy, że od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 29 grudnia br. wydaliśmy 13 634 decyzje o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego.

 

Wypłaciliśmy już świadczenia na kwotę niemal 10 mln zł.

 

Kontynuujemy realizację ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.


nr 4 (388) Kwiecień 2023

2023 kwiecien