"Wybawca Europy" - spotkanie historyczno-naukowe pod tym tytułem odbyło się 10 maja br. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w 87. rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, patrona Biblioteki. Uczestniczyli w przedstawiciele środowisk piłsudczykowskich, a także szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, poseł Jarosław Krajewski, bp polowy WP Wiesła Lechowicz, a także historycy, duchowieństwo i żołnierze Wojska Polskiego.

 

Podczas spotkania szef UdSKiOR odznaczył medalem „Pro Bono Poloniae” insp. Sławomira Cisowskiego, a medalami „Pro Patria” Izabelę Ajdacką, Pawła Barana, prof. Elżbietę Karską.

 

Minister Kasprzyk wygłosił także prelekcję „Etos Józefa Piłsudskiego w świadomości współczesnych Polaków”:

- Piłsudski wychował pokolenie II RP w duchu umiłowania niepodległości i w duchu stawiania sobie celów, które na pierwszy rzut oka wydają się być nieosiągalne. Takie cele chciał stawiać nie tylko przed Polską, ale i Europą i światem. Niestety zawiódł się. Jego cele w ujęciu międzynarodowym nie zostały zrealizowane za co Europa i świat zapłaciły ogromną cenę – podkreślił w wystąpieniu.

 

- Wśród prelegentów znaleźli się także dyrektor CBW dr Jan Tarczyński - „Józef Piłsudski a Niemcy i Rosja”, prof. dr hab. Janusz Odziemkowski „Józef Piłsudski – człowiek, który zwyciężył Rosję”, oraz prof. dr hab. Grzegorz Nowik „Geopolityczna sytuacja Polski a zwycięstwo 1920 roku”.

 

Spotkanie zakończyła projekcja fragmentów filmu dokumentalnego z 1935 roku „Pierwszy Marszałek Polski. Obrazy z życia i pogrzebu Józefa Piłsudskiego”.