W ramach obchodów 78. rocznicy Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia na stołecznym placu Piłsudskiego otworzona została polsko-ukraińska wystawa: „Warszawa-Mariupol – miasta ruin, miasta walki, miasta nadziei”. W wernisażu udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz i instytucji państwowych, a także dyplomaci z Litwy i Ukrainy. Otwarciu ekspozycji towarzyszyły przemówienia prezydenta A. Dudy, wicemarszałek M. Gosiewskiej oraz ministra J.J. Kasprzyka.

 

- Dziś otwieramy wystawę, która obrazuje walkę dobra ze złem prowadzoną 78 lat temu przez Polaków i prowadzoną obecnie przez Ukraińców wobec agresji moskiewskiej (…) W takich kategoriach należy oceniać zarówno Powstanie Warszawskie, jak i wojnę o niepodległość prowadzoną obecnie przez naród ukraiński – mówił podczas uroczystości minister Jan J. Kasprzyk.

 

- W 1939 roku Polska była pierwszym krajem w Europie i na świecie, który powiedział mocne i stanowcze „nie” dwóm imperializmom: narodowemu socjalizmowi niemieckiemu i rosyjskiemu komunizmowi. Byliśmy pierwsi i walką prowadzoną w kampanii wrześniowej chcieliśmy przekonać świat, że ze złem trzeba walczyć. Niestety wolnemu światu zabrakło wtedy odwagi (…) Za ten brak odwagi Europa, świat i ludzkość zapłaciła ogromną cenę (…) Konsekwencje tego widzimy na fotografiach, które znajdują się na tej wystawie. Fotografiach wykonanych 78 lat temu i współcześnie. Nauka z historii, tak bardzo bolesnej dla narodu polskiego płynie jedna: jeżeli brakuje odwagi to następne pokolenia płacą później ogromną daninę krwi i cierpienia (…) Ze złem nigdy pertraktować nie wolno. Złu należy przeciwstawiać się tak silnie i tak mocno jak czynili to Polacy w czasie II wojny światowej i jak czynią to obecnie wobec imperializmu rosyjskiego wolni Ukraińcy – podkreślał szef UdSKiOR.

 

Wystawa „Warszawa-Mariupol – miasta ruin, miasta walki, miasta nadziei” powstała z inicjatywy wicemarszałek Sejmu RP Małgorzaty Gosiewskiej oraz przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefańczuka. Współorganizatorami przedsięwzięcia są wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Na ekspozycję składa się szesnaście par fotografii zestawiających obrazy powstańczej Warszawy z zdjęciami Mariupola i okolicznych miejscowości Kijowa zrujnowanych w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Wystawa zostanie zaprezentowana w szesnastu miastach wojewódzkich. W Warszawie ekspozycję będzie można oglądać jeszcze do 13 sierpnia. Wystawa znajduje się na pl. Piłsudskiego przed gmachem Dowództwa Garnizonu Warszawa.