1 sierpnia mieszkańcy stolicy po raz kolejny uczcili pamięć o Powstaniu Warszawskim. Punktualnie o godz. 17:00, czyli tak zwanej „godzinie W” wyznaczającej wybuch powstania, w mieście wybrzmiały syreny alarmowe. Uruchomiony na minutę sygnał to echo pamięci o wydarzeniach sprzed 78 lat i symboliczny wyraz hołdu dla Bohaterów tamtych dni – Bohaterów naszej wolności, którzy latem 1944 roku stanęli do heroicznej walki z niemieckim okupantem.

 

W dowód pamięci o historii tego jednego dnia, tak znamiennego dla Warszawy i Polski, mieszkańcy stolicy zgromadzili się m.in. przy pomniku Gloria Victis na Wojskowych Powązkach, gdzie w ramach obchodów 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zaplanowana została uroczystość z udziałem Kombatantów oraz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, reprezentantów instytucji państwowych, a także młodego pokolenia harcerzy. W wydarzeniu tym wzięli udział m.in. prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, wicemarszałek Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki, wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka, prezydent miasta stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. Pamięć o bohaterskim czynie Powstańców zgromadzeni uczcili minutą ciszy. W hołdzie uczestnikom Powstania Warszawskiego odegrany został również hymn Polski i hejnał warszawski, a żołnierze oddali salwę honorową. Modlitwę za dusze poległych odmówił biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. 

 

Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów przy pomniku Gloria Victis. Wraz z Kombatantami w ceremonii tej uczestniczyli m.in. prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki oraz prezydent miasta stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski.