17 września br. w 83. rocznicę napaści ZSRR na Polskę obchodzony był Światowy Dzień Sybiraka. Z tej okazji na stołecznym Skwerze Matki Polki Sybiraczki przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie odbyły się patriotyczne uroczystości upamiętniające ofiary masowych prześladowań i deportacji, które w czasie II wojny światowej radziecki okupant stosował wobec Polaków oraz obywateli polskich, przebywających na wschodnich terenach RP. Na zaproszenie organizatorów w rocznicowych obchodach udział wzieła delegacja UdSKiOR.

 

W uroczystości zorganizowanej przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Fundację Poległym oraz Pomordowanym na Wschodzie oraz Ministerstwo Obrony Narodowej uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz i instytucji państwowych, środowisk kombatanckich, Weterani i licznie przybyli mieszkańcy stolicy. Po odegraniu hymnu państwowego i hejnału warszawskiego w imieniu organizatorów głos zabrali: zastępczyni prezydenta Warszawy Aldona Machnowska-Góra, prezes Fundacji Poległym Pomordowanym na Wschodzie gen. Leon Komornicki oraz prezes Federacji Rodzin Katyńskich Izabella Sariusz-Skąpska. Krótkie przemówienie okolicznościowe wygłosił także artysta-rzeźbiarz Maksymilian Biskupski, autor projektu Pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie znajdującego się w Warszawie u zbiegu ulic Muranowskiej i Generała Andersa.

 

Następnie w intencji naszych Rodaków – ofiar agresji sowieckiej 17 września 1939 r. wywiezionych do łagrów albo zesłanych na Syberię oraz oficerów Wojska Polskiego zamordowanych w Katyniu wspólnie modlili się duchowni różnych religii i wyznań. Na zakończenie uroczystości odczytany został Apel Pamięci i oddane salwy honorowe, przed pomnikiem złożone zostały kwiaty, a orkiestra wojskowa odegrała „Marsz Sybiraków” – hymniczną pieśń z lat 90. XX w., która w symboliczny sposób upamiętnia mękę i oddaje chwałę Polakom poległym i pomordowanym na Wschodzie, a także przypomina o wielkości ich ofiar.

 

 

nr 10 (394) Październik 2023

202310