Uprzejmie informujemy, że ze względu na wyczerpanie puli środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych przez kombatantów, ofiary represji, osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych, jesteśmy zmuszeni zakończyć z dniem 8 marca 2023 roku realizację tegorocznego Programu.

 

Na zasadach określonych w Programie zostaną rozpatrzone kompletne wnioski, które wpłyną do Urzędu do dnia 8 marca 2023 r.

Pozostałe wnioski, w tym wnioski niekompletne złożone do 8 marca 2023 r. oraz wnioski złożone po 8 marca 2023 roku, zostaną rozpatrzone w trybie zwykłym – zgodnie z ogólnymi zasadami przyznawania przez Szefa UdSKiOR osobom uprawnionym pomocy pieniężnej.

Mamy nadzieję, że pomoc jaką przyznaliśmy w tym i w minionych latach kombatantom i innym osobom uprawnionym na zakup aparatów słuchowych, przyczyniła się do poprawy jakości życia naszych Podopiecznych. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że nie wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone, dlatego przewidujemy kontynuację Programu w kolejnym roku, jeśli tylko poziom środków finansowych pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu nam na to pozwoli.


nr 12 (396) Grudzień 2023

 

 

202312

nr 11 (395) Listopad 2023

 

202311