W sobotnie przedpołudnie w krakowskim Kościele Garnizonowym pw. św. Agnieszki rozpoczęły się uroczystości upamiętniające ojca hm. gen. bryg. Adama Franciszka Studzińskiego - zasłużonego kombatanta i duchownego, uczestnika Bitwy o Monte Cassino w których wziął udział szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk.

 

W wydarzeniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie "Ułana Karpackiego" oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wzięli udział m. in. wojewoda małopolski Łukasz Kmita, Dowódca Centrum Operacji Lądowych - Dowódca Komponentu Lądowego gen. dyw. Stanisław Czosnek, przedstawiciele władz stolicy Małopolski, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej, grupy rekonstrukcyjne, poczty sztandarowe oraz młodzież szkolna.

 

Podczas upamiętnienia minister Jan Józef Kasprzyk wręczył w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości Panu Janowi Sroce zaś Medal „Pro Bono Poloniae” nadano sztandarowi Niezależnego Związku Harcerstwa "Czerwony Mak" im. Bohaterów Monte Cassino ze Skawiny.

 

Następnie uczestnicy uroczystości udali się na miejscowy Cmentarz Rakowicki aby oddać hołd nieodżałowanemu kapelanowi. Szef UdsKiOR stojąc nad grobem o. gen. Studzińskiego przypomniał Jego sylwetkę i podkreślił zasługi dla naszej Ojczyzny.

 

Stoimy przed grobem jednego z bohaterów naszej wolności. Człowieka, który kochał Boga, Kościół i Polskę ponad wszystko. Polskę rozumiał jako wspólnotę - wspólnotę ludzi wolnych, dumnych, wyciągających ku drugiemu człowiekowi dłoń w geście pojednania a nigdy wrogości. [...] Zapatrzeni w piękną, polską historię, polską przeszłość budujmy współczesnosć i przyszłość taką, jaką chciał On i jego koledzy, żołnierze. Niech ta przyszłość to przyszłość wspólnoty ludzi miłujących wolność i niepodległość RP ponad wszystkie wartości. Niech ta współczesność i przyszłość będzie też taka jaką sobie wymarzył. 

 

W trakcie wydarzenia kwiaty na grobie Ojca generała złożyły liczne delegacje - w tym pracownicy UdSKiOR na czele z ministrem Janem Józefem Kasprzykiem. 

 

I my obiecujemy realizować misję niepodległej Polski której wierny był o. gen. Studziński pamiętając, że wolności należy bronić i o nią walczyć - nie jest ona bowiem dana raz na zawsze.

 

--
Ojciec hm. gen. bryg. Adam Franciszek Studziński urodził się 2 czerwca 1911 r. w Strzemieniu w powiecie żółkiewskim. Po ukończeniu szkoły powszechnej i gimnazjum wstąpił do zakonu dominikanów. Następnie studiował teologię we Lwowie oraz w Warszawie zaś święcenia kapłańskie przyjął we Lwowie 9 marca 1937 z rąk biskupa Eugeniusza Baziaka. Do wybuchu wojny pracował jako katecheta.
Podczas kampanii wrześniowej przebywał na Węgrzech, gdzie był duszpasterzem wśród polskich żołnierzy. W 1942 wstąpił w szeregi Wojska Polskiego, i pełnił posługę duszpasterską w Palestynie i Iraku. Uczestniczył w kampanii włoskiej jako kapelan 4. Pułku Pancernego „Skorpion”. Za udział w bitwie pod Monte Cassino został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. W kwietniu 1945 r. mianowany został kapelanem 2. Batalionu Komandosów Zmotoryzowanych 2. Brygady Pancernej.
Po zakończeniu wstąpił do Polskiego Korpusu Zabezpieczenia i Rozmieszczenia zaś w październiku 1947 r. powrócił do Ojczyzny. W 1950 r. został zaaresztowany w Gdańsku pod zarzutem przygotowywania ucieczki na Zachód. Początkowo został skazany na 10 lat więzienia jednak został zwolniony łódzkiego więzienia jesienią 1951 roku. Posługiwał m. in. jako proboszcz w Warszawie (1952–1958), następnie zamieszkał w klasztorze dominikanów w Prudniku (1962) oraz w Warszawie (1962–1963), był również absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W przeszłości zajmował się restauracją a także konserwacją krakowskiego klasztoru oo. dominikanów.
W okresie PRL działał w środowiskach kombatanckich jako duszpasterz. Organizował spotkania rocznicowe i pielgrzymki na Jasną Górę byłych legionistów, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych. Był nieformalnym kapelanem krakowskiego oddziału Związku Legionistów Polskich. Od 1981 r. był honorowym kapelanem Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej co spowodowało, że był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. W 2008 r. odznaczony przez śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 2 kwietnia 2008 r. w Krakowie.

nr 5 (401) Maj

202405