We wtorek, 16 maja br., od modlitwy przy grobach św. Jana Pawła II i Benedykta XVI oraz złożenia kwiatów przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęła się pielgrzymka Weteranów Walk o Niepodległość w 79. rocznicę bitwy o Monte Cassino.

 

Pielgrzymi, którzy przybyli do Republiki Włoskiej upamiętniając jedną z największych polskich Wiktorii podczas II wojny światowej pierwsze kroki tradycyjnie skierowali do stolicy Piotrowej, gdzie w Bazylice św. Piotra nawiedzili grób św. Jana Pawła II. 

 

W przeddzień 103. rocznicy urodzin największego Polaka, która przypada w dzień zdobycia Monte Cassino polska delegacja z udziałem ostatnich żołnierzy 2. Korpusu Polskiego m.in. kpt. Władysławem Dąbrowskim (99 lat), ppłk Ottonem Hulackim(102 lata), kpt. armii USA Krzysztofem Flizakiem (89 lat), mjr Stosławem Kowalskim (101 lat) i Feliksem Osińskim (98 lat). której przewodniczył szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk dziękowała Ojcu św. za pamięć i wielokrotną obecność na przesiąkniętym polską krwią wzgórzu.

 

Nasza obecność tutaj, na ziemi włoskiej z weteranami Korpusu Polskiego, to dowód że pamiętamy. Że nigdy nie zapomnimy o ofierze jaka miała miejsce 79 lat temu. O krwi przelanej przez polskich żołnierzy za wolność Polski i za wolność innych ciemiężonych przez Niemców podczas II wojny światowej narodów. Nasza obecność również tutaj w Watykanie, to wyraz tego, że chcemy pamiętać o słowach św. Jana Pawła II, który powiedział, że tożsamość należy budować na pamięci. To wyraz wdzięczności wobec tych, którzy polegli. To także wołanie do Europy, aby nigdy nie zapomniała, że swoją wolność zawdzięcza polskiemu żołnierzowi. Od siedmiu lat staramy się, aby uroczystości rozpoczynały się właśnie tutaj w Bazylice św. Piotra modlitwą w intencji Ojczyzny przy grobie św. Jana Pawła II - mówił Jan Józef Kasprzyk dodając, że było to pragnienie weteranów, którzy rozumieli jak wielką rolę Ojciec św. Jan Paweł II odegrał w dziejach Polski, Europy i świata.

 

Szef UdSKiOR przypomniał, że Ojciec św. wielokrotnie na Monte Cassino był i wielokrotnie z tamtego miejsca, w czasie kiedy Polska była niewolona przez komunistyczny reżim wołał, że nie ma Europy sprawiedliwej  i w pełni niepodległej bez suwerennej Polski na mapie tejże Europy.

 

W 1979 r. z okazji obchodów 35. rocznicy słynnej bitwy "Dziesięciu Narodów" w wygłoszonej wówczas homilii papież Jan Paweł II mówił: Na Monte Cassino walczył żołnierz polski, tu ginął, tu przelewał swoją krew z myślą o Ojczyźnie, która dla nas jest bardzo umiłowana. Jest tak właśnie dlatego, że miłość do Niej tylu domaga się ofiar i wyrzeczeń. Mieszkańcy tego pięknego kraju pamiętają, że żołnierz polski przynosił ich Ojczyźnie wyzwolenie. Wspominają go z szacunkiem i miłością. My wiemy, że żołnierz ten jakże daleką i okrężną drogą szedł do Polski "z ziemi włoskiej do Polski.." jak niegdyś Legiony Dąbrowskiego. Kierowała nim świadomość słusznej sprawy. Taką właśnie słuszną sprawą było i nie przestaje nigdy być prawo narodu do istnienia, do niepodległego bytu, do życia społecznego w duchu własnych przekonań, narodowych i religijnych tradycji, do suwerenności własnego państwa. Wiele razy chodziłem po tym cmentarzu, czytałem wypisane na grobach napisy, świadczące o każdym z tych, którzy tu polegli  (...). Te napisy odtwarzały w oczach mojej duszy kształt Ojczyzny, tej, w której się urodziłem. Te napisy ze wszystkich stron ziemi polskiej, od wschodu do zachodu i od południa do północy nie przestają wołać, tu w samym sercu Europy, u podnóża opactwa św. Benedykta nie przestają wołać tak, jak wołały serca walczących tu żołnierzy: "Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki..."

 

Modlitwie przy grobie papieża Jana Pawła II przewodniczył sekretarz Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. ppłk Marcin Janocha po której zgromadzeni odśpiewali zaintonowaną przez ppłk. Ottona Hulackiego pieśń „Boże coś Polskę" oraz "Barkę".

 

Następnie delegacja udała się przed grób śp. papieża Benedykta XVI, następcy i kontynuatora dzieła Jana Pawła II na Tronie Piotrowym, wielkiego przyjaciela Polski i Polaków.

 

Nasza modlitwa przy grobach św. Jana Pawła II i papieża Benedykta XVI to wyraz naszej łączności ze światem chrześcijańskim, dlatego że ci, którzy walczyli w 1944 roku chcieli Europy zbudowanej na fundamencie chrześcijańskim. Takim, który zapewni tej Europie wolność, sprawiedliwość i to wszystko, co niosą ze sobą wartości świata łacińskiego – podkreślił Jan Józef Kasprzyk.

 

Zwieńczeniem wtorkowych uroczystości było złożenie wieńca biało-czerwonych kwiatów przed popiersiem kolejnego wielkiego Polaka, Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy Jego imienia w centralno – północnej dzielnicy Rzymu – Parioli. Delegacji, która upamiętniła w Wiecznym Mieście jednego z Ojców naszej Niepodległości przewodniczyli: szef UdSKiOR, dyrektor gabinetu ministra Wojciech Lesiak oraz dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński. Popiersie Marszałka autorstwa Henryka Kuny zostało wzniesione w 1937 roku  z inicjatywy ówczesnego Ambasadora RP w Italii gen. Bolesława Wieniawy - Długoszowskiego. Na cokole pomnika widnieje napis "Ten, który przywrócił Polsce jej miejsce na świecie.

 


 

nr 2 (398) 2024 luty

2024 luty