W Dniu Zadusznym szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wziął udział w uroczystym apelu połączonym ze złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów z okazji 98. rocznicy powstania Grobu Nieznanego Żołnierza oraz złożył kwiaty przed tablicą poświęconą pamięci Jadwigi Zarugiewiczowej – symbolicznej matki Nieznanego Żołnierza.

 

Podczas uroczystości odczytano akt erekcyjny Grobu Nieznanego Żołnierza oraz przytoczono treść roty przysięgi wojskowej składanej przez każdego żołnierza Wojska Polskiego.

 

W dniu zadusznym, kiedy myśli kierujemy do tych, co odeszli na wieczną wartę stajemy przy Grobie Nieznanego Żołnierza, aby oddać hołd tym, którzy walczyli o naszą Niepodległość, tym którzy poświęcili siebie, swoje życie, abyśmy my mogli żyć wolni. Oni nie myśleli wyłącznie o sobie, ale o pokoleniach, które będą żyć po nich! A my zawsze o Nich pamiętamy i teraz Im dziękujemy za tę ofiarę krwi przelaną za Ojczyznę pod Grunwaldem, Płowcami, Chocimiem i Wiedniem, Kircholmem i Kłuszynem oraz w czasie powstań XIX wiecznych i walk Legionów a także walk Armii Polskiej na Wschodzie i Armii Błękitnej. Podczas wszystkich walk toczonych w czasie II wojny światowej zarówno tu w kraju jak i poza jego granicami: pod Monte Cassino, Narwikiem, Tobrukiem i  Lenino – przypominał szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk.

 

Minister przypomniał także rozstrzeliwanych przez Sowietów w Katyniu, żołnierzy Niepodległości, którzy ginęli w niemieckich obozach koncentracyjnych oraz Żołnierzy Niezłomnych. 

 

W tym miejscu modlił się Ojciec Święty Jan Paweł II, który podczas pielgrzymki w 1979 roku długo klęczał przy Grobie Nieznanego Żołnierza, czyli bezimiennego obrońcy Lwowa z 1918 roku, a w homilii, która poruszyła losy Polski i świata powiedział: „Na iluż frontach podczas trwania naszego Narodu musiał ginąć Polski żołnierz, aby udowadniać swoją krwią, że nie ma Europy sprawiedliwej bez Niepodległej Polski” . Niepodległa Polska to dziedzictwo, które otrzymaliśmy od walczących o wolność i musimy je przekazać następnym pokoleniom. W ten Dzień Zaduszny przy Grobie Nieznanego Żołnierza, nad którym wspaniałą opiekę sprawuje Dowództwo Garnizonu Warszawa, zobowiązujemy się, że tę Niepodległą Polskę przeniesiemy w przyszłość i przekażemy Ją następnym pokoleniom, aby wolna, niepodległa Polska trwała wiecznie.

Chwała Bohaterom! Chwała Rycerzom Niepodległej Rzeczypospolitej! – zakończył minister Jan Józef Kasprzyk.

 

Po ceremonii przed Grobem Nieznanego Żołnierza szef UdSKiOR złożył wiązankę kwiatów pod tablicą znajdującą się na ścianie budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa, poświęconą pamięci Jadwigi Zarugiewiczowej – symbolicznej matki Nieznanego Żołnierza. To ona 29 października 1925 r. dokonała wyboru ciała jednego z trzech bezimiennych obrońców Lwowa celem pochowania go w grobowcu pod arkadami Pałacu Saskiego w Warszawie.

 

 

 

 

nr 5 (401) Maj

202405