27 stycznia br. podczas uroczystości na terenie byłego Konzentration Lager Auschwitz Birkenau hołd okrutnie zamęczonym i zamordowanym ofiarom niemieckiej machiny śmierci złożyli m. in. byli więźniowie, potomkowie ofiar, przedstawiciele władz państwowych, korpusu dyplomatycznego, organizacji i stowarzyszeń historycznych, a także przedstawiciele Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 
Po modlitwie wielowyznaniowej w intencji wszystkich więźniów i ofiar zamordowanych przez Niemców w KL Auschwitz oraz w innych obozach koncentracyjnych i zagłady zapalono i złożono znicze pamięci.
 
27 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wkroczyła na teren niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz, który stał się symbolem eksterminacji Żydów, Polaków i innych narodów podczas II wojny światowej. 10 dni wcześniej Niemcy popędzili ponad 50 tys. więźniów w Marszu Śmierci w kierunku III Rzeszy pozostawiając w obozie ok. 9 tys. chorych i nasłabszych, w tym 500 dzieci.
 
Obóz KL Auschwitz został utworzony wiosną 1940 r. na terenie okupowanej przez Niemców Polski przez organy bezpieczeństwa III Rzeszy niemieckiej. W początkowej fazie w KL Auschwitz wyniszczano głównie Polaków, którzy stawili czynny opór niemieckiemu okupantowi oraz stanowili realne zagrożenie dla niemieckich planów unicestwienia Polski. Pierwszym transportem 14 czerwca 1940 r. Niemcy przywieźli do KL Auschwitz 728 polskich więźniów politycznych z Tarnowa, w tym żołnierzy kampanii wrześniowej, członków podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjalistów i studentów, robotników i inteligentów oraz kilku Żydów. Tego dnia w Polsce obchodzony jest Nardowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. W późnijeszym okresie do KL Auschwitz deportowano m.in. wysiedloną w ramach "Aktion Zamość" ludność cywilną z Zamojszczyzny, w tym dużą grupę dzieci, a także pochwyconą przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego i tuż po nim ludność cywilną Warszawy. Symbolem polskiej martyrologii w Auschwitz jest ściana śmierci Bloku 11. W KL Auschwitz zamordowano ok. 150 tys. Polaków, 23 tys. Romów, 30 tys. osób innej narodowości, w tym sowieckich jeńców wojennych.
 
Na początku 1942 r. wcielając w życie "plan ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej" i rozbudowując obóz na terenach wysiedlonych wsi Brzezinka, Babice, Budy, Rajsko, Broszkowice, Pławy i Harmęże Niemcy utworzyli Auschwitz II - Birkenau oraz podobozy z miejscami wyniszczającej pracy. W Auschwitz Birkenau Niemcy zgładzili na skalę przemysłową ponad 1,1 mln Żydów deportowanych wagonami z całej okupowanej przez Niemców Europy. Najwięcej, ponad 400 tys. z okupowanych Węgier, ok. 300 tys. z terenów okupowanej Polski, ok. 70 tys. z okupowanej Francji, 55 tys. z okupowanej Holandii, ponad 50 tys. z okupowanej Grecji, 27 tys. z okupowanej Słowacji, 25 tys. z okupowanej Belgii, a także ponad 45 tys. z Protektoratu Czech i Moraw, 23 tys. z Niemiec i Austrii, 10 tys. z Jugosławii, 7500 z Włoch i 690 z Norwegii.
Dzień wkroczenia Armii Czerwonej na teren KL Auschwitz Birkenau decyzją ONZ od 2005 r. obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
 
 
 
 
 
 

nr 1 (397) 2024 styczeń

 

2024 stycze