7 lutego br. z okazji 5. rocznicy śmierci śp. Jana Olszewskiego szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk udał się na Powązki Wojskowe i oddał hołd premierowi pierwszego po 1945 r. rządu wybranego po przeprowadzonych w pełni demokratycznych wyborach, harcerza Szarych Szeregów, Powstańca Warszawskiego, działacza opozycji antykomunistycznej.

 

nr 1 (397) 2024 styczeń

 

2024 stycze