W przededniu 20. rocznicy śmierci śp. gen. Ryszarda Kuklińskiego szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk udał się na Powązki Wojskowe w Warszawie i oddał hołd oficerowi Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego, który m. in. przekazał CIA informacje o przygotowaniach do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce wraz z planami tej operacji.

 

nr 1 (397) 2024 styczeń

 

2024 stycze