W siedzibie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Lech Parell podpisał porozumienie z Panem Piotrem Bartnikiem, dyrektorem Książnicy Zamojskiej im. Stanisława K. Zamoyjskiego dotyczące zasad współpracy między Książnicą a UdSKiOR w upamiętnieniu męczeństwa Dzieci Zamojszczyzny poprzez partnerstwo w realizacji w latach 2024-2025 zadania "Cyfrowe Archiwum Dzieci Zamojszczyzny - etap I".

Jest to pierwszy projekt dofinansowywany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach modułu "Kultura Cyfrowa", w realizacji którego uczestniczył będzie Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

 

nr 2 (398) 2024 luty

2024 luty