28 marca br. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parell udał się do Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" na warszawskiej Ochocie i z okazji 105. rocznicy urodzin odwiedził Panią Teresę Keltau - kombatantkę, łączniczkę Armii Krajowej.

Minister Parell wręczył Jubilatce m. in. odznakę pamiątkową "Weterana Walk o Niepodległość RP".
Urodzinowa uroczystość była doskonałą okazją do podziękowania Pani Teresie za Jej życiową postawę i uhonorowania najstarszej pensjonariuszki stołecznego DPS-u.
 
 
 
 

nr 2 (398) 2024 luty

2024 luty