Wspominamy i dziękujemy żołnierzom NSZ za ich patriotyzm, męstwo, odwagę i nieugiętą wiarę w niepodległą Polskę – powiedział podczas uroczystości na placu Piłsudskiego Jan Józef Kasprzyk.

 

Obchody 75. rocznicy utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych rozpoczęły się Mszą świętą w intencji poległych oraz żyjących żołnierzy formacji w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

 

Dziś skłaniamy nasze głowy przed tymi, którzy zginęli walcząc z niemieckim okupantem, walcząc z sowieckim, rosyjskim okupantem, walcząc również z komunistycznymi zdrajcami narodu. Dziś chylimy czoła przed tymi, którzy są wśród nas, przed żołnierzami NSZ, który nigdy się nie poddali, nigdy nie złożyli broni i nigdy nie stracili wiary, że Polska będzie wolna, że Polska będzie wielka – mówił Kasprzyk.

 

Podczas uroczystości został odczytany list m.in. prezydenta RP Andrzeja Dudy, który na ręce kombatantów – jednej z najważniejszych formacji wojskowych Polski Podziemnej – złożył wyrazy szacunku. Jak zaznaczył w liście, żołnierze konspiracji narodowej należeli do najwartościowszych bojowników o wyzwolenie Polski spod władzy i terroru obu okupantów.

 

Walcząc mężnie przeciwko dwóm wrogom stawali zarazem w obronie ludności przed infiltracją sowiecką i pospolitym bandytyzmem. Swoimi działaniami bojowymi zapisali chlubne karty podczas powstań – Warszawskiego i antykomunistycznego. Należeli do niezłomnych przeciwników powojennego reżimu, kontynuując – jako Narodowe Zjednoczenie Wojskowe – walkę z czerwonymi o Polskę biało-czerwoną. Stworzyli w wielu regionach kraju silne oddziały partyzanckie, tajne struktury, które przez długie lata podtrzymywały w rodakach ducha oporu, wierności idei narodowej oraz nadzieję na odrodzenie suwerennego państwa polskiego –- podkreślił Duda.

 

Obecny na uroczystości weteran NSZ gen. Jan Podhorski wspominał, że podczas Powstania Warszawskiego walczył o teren blisko Grobu Nieznanego Żołnierza i zaznaczył, że jego formacja nie zakończyła II wojny „żadną defiladą”, ponieważ mieliśmy następnego okupanta, który przez 45 lat kłaniał się fałszywie przed tym samym Grobem Nieznanego Żołnierza (...) Współczułem wówczas temu nieznanemu żołnierzowi walczącemu o wolną Polskę. Fałszywi, zdradliwi, nas nękający minęli, dlatego dziękuję za ten dzisiejszy dzień, który będzie ukoronowaniem mego długiego życia – zaznaczył weteran.

 

Uroczystości, której współorganizatorem był UDSKiOR, zapewniono oprawę wojskową. Odbyła się zmiana wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Licznie obecne były także poczty sztandarowe organizacji kombatanckich. Na zakończenie odmówiono modlitwę NSZ, odczytano apel pamięci, zabrzmiała salwa honorowa. Wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożyli m.in. przedstawiciele prezydenta, marszałka Sejmu, premier, MON, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizacji kombatanckich i narodowych.

 

Kolejnym punktem obchodów 75-lecia NSZ było wręczenie honorowego ryngrafu, medali „Pro Patria” oraz  medali „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”, które odbyło się w Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej. Ryngraf otrzymał gen. bryg. Jan Podhorski.