W Warszawie odbył się w czwartek 19 października XIX Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół oraz XX-lecie istnienia XCIX Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie im. Zbigniewa Herberta z udziałem szefa UDSKiOR Jana Józefa Kasprzyka.

 

Klub Herbertowskich Szkół jest stowarzyszeniem zrzeszającym placówki edukacyjne noszące imię Zbigniewa Herberta zarówno w Polsce, jak i na całym świecie oraz integrującym społeczności szkolne wokół twórczości patrona. Jak mówił w trakcie uroczystości Jan Józef Kasprzyk, są to szkoły, które tak jak gospodarz tego zjazdu, nie tylko uczą, ale przede wszystkim wychowują i kształtują młodego człowieka w duchu wartości, które były bliskie, i których orędownikiem był patron szkół Zbigniew Herbert.

Herbert wyniósł swój kodeks wartości z rodzinnego domu, ze Lwowa. Ukształtowany był przez II Rzeczpospolitą (…) w duchu wartości patriotycznych i w duchu tych wartości, których etos odnajdujemy chociażby w „Przesłaniu Pan Cogito” – obowiązek bycia odważnym, nawet gdy rozum zawodzi, bo w ostatecznych rachunku jedynie to się liczy. Czuwać, być gotowym nawet do najwyższych poświęceń, bo z tej odwagi bierze się postawa wyprostowanego człowieka z charakterem, twardym kręgosłupem, który idzie prosto, nawet wtedy, gdy inni klęczą na kolanach i zginają kark wykazywał.

 

Podczas zjazdu wiersz „Przesłanie Pana Cogito” przeczytał Jerzy Zelnik, a swoje wystąpienie miała również pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Moim zdaniem jest to znakomity przejaw doceniania twórczości Herberta, twórczości która skłania do refleksji nad znaczeniem w życiu takich idei jak dobro, prawda i honor. Poezja Zbigniewa Herberta, poezja wymagająca, odwołuje się do konkretnych dylematów współczesnego człowieka i niesie niezmiennie ważne, wręcz fundamentalne przesłanie o bardzo głębokim wymiarze moralnym. Dlatego warto sięgać po twórczość Herberta i warto szukać w niej kluczy do rozumienia naszej rzeczywistości – mówiła małżonka prezydenta RP.

 

Zostały również wręczone zasłużonym nauczycielom medale „Pro Patria”.

 

nr 1 (397) 2024 styczeń

 

2024 stycze