W uroczystym powołaniu mazowieckiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych wzięli udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Mariusz Raboszuk. Zgodnie z ustawą zadaniem rady jest przede wszystkim opiniowanie przekazywanych przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wniosków o przyznanie statusu i uprawnień działacza opozycji lub osoby represjonowanej.

 

Jesteśmy niemal w przededniu nowelizacji ustawy, która powinna iść w kierunku postulatów zgłaszanych przez środowisko i myślę, że duża rola będzie w tym również rad konsultacyjnych, bo to państwo są głosem środowiska. Wszyscy wiemy, że zmianie ulec muszą kwestie związane z progami, od których wypłacane są świadczenia i pomoc.Urząd stoi też na stanowisku, by w noweli wprowadzić zapisy dot. ulg na przejazdy komunikacją krajową i pierwszeństwa w świadczeniach zdrowotnych. Ważną rzeczą jest także powołanie rady przy szefie Urzędu, do której każda z wojewódzkich rad (...) by delegowała przedstawiciela. Na gruncie tej ustawy Urząd wprowadził też od 1 czerwca program dotyczący wsparcia leczenia sanatoryjnego dla działaczy opozycji. Z tego, co słyszymy z parlamentu, do 30 czerwca zbierane są jeszcze różne postulaty w sprawie nowelizacji ustawy i w lipcu ma się odbyć pierwsze czytanie -  mówił podczas rozmów z Radą  p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

W skład Rady powołano dziewięciu przedstawicieli organizacji zrzeszających działaczy opozycji z PRL: Wojciech Borowik, Alina Cybula-Borowińska, Hanna Jakubowska, Sławomir Karpiński, Barbara Kądziela, Wiesław Mizerski, Janusz Olewiński, Andrzej Sobieraj i Tomasz Szostek.

 

Na pierwszym posiedzeniu na przewodniczącego mazowieckiej Rady Konsultacyjnej wybrano Andrzeja Sobieraja rekomendowanego przez Stowarzyszenie Osób Represjonowanych i Internowanych w Stanie Wojennym.