W patriotyczno-religijnych uroczystościach w Wierszach, 5 czerwca 2016 roku, poświęconych upamiętnieniu walk partyzanckich w Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Uroczystość zainaugurowała uroczysta msza św. koncelebrowana przez ks. biskupa Józefa Zawitkowskiego, ks. infułata kpt. Mieczysława Józefczyka oraz Kapelana Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej ks. prof. dr. hab. Józefa Mandziuka.

 

Po mszy p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował Medalami „Pro Patria” księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego i księdza infułata kpt. Mirosława Józefczyka.

 

W miejscu, gdzie wszystko jest Polską – atmosfera, przyroda, budynki i pamięć – odznaczyliśmy osoby, które przypominają nam od lat, gdzie są nasze korzenie i dlaczego jesteśmy narodem ludzi wolnych. Kiedy Polski nie było na mapach, a wiedzą to najlepiej obecni tu weterani walk o niepodległość, naród polski przetrwał, bo przetrwał jego duch. Duch narodu, który ma swoje korzenie w chrzcie Polski. Fundamentem tego ducha jest wiara w Boga, miłość do ojczyzny i służba drugiemu człowiekowi. Od 1050 lat trwamy, mimo że doświadczenie historyczne jest przeróżne i Polaków nie oszczędza – mówił podczas uroczystości.

 

Uroczystości zakończył Apel Pamięci, po którym złożono kwiaty przed pomnikiem Męczeństwa Narodu Polskiego.

 

W uroczystości wzięli udział: poseł Anita Czerwińska, radca generalny w MON Krzysztof Sikora, doradca podsekretarza stanu w MON Sławomir Frątczak oraz kombatanci i mieszkańcy gminy. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych był współorganizatorem obchodów.