W Pałacu króla Jana III w Wilanowie odbył się finał IX edycji olimpiady dla szkół ponadgimnazjalnych „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

 

To dla mnie ogromny zaszczyt móc spotkać się dzisiaj z tymi najlepszymi z najlepszych młodych historyków, którzy za chwilę wejdą, mam nadzieję, na zawodową drogę historyczną. Sam czuję się w tym gronie jak w wielkiej rodzinie historyków. Myślę, że król Jan patrzy na nas i tak, jak on zwyciężał orężem, tak państwo zwyciężyli w tym roku piórem i umysłem – powiedział gratulując sukcesu finalistom p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. 

 

W uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorował Medalem „Pro Patria” Arkadiusza Bednarczuka, Macieja Błaszczyka, Stanisława Czerepa, Iwonę Florczyk-Szwak, Monikę Garbacz, Alinę Hoffman, Anetę Kapałkę, Macieja Kopcia, Annę Lisiak, Bartosza Mysłowskiego, Izabelę Pędziwiatr, Lilianę Raszkę–Niemiec, Jarosława Usowicza, Adama Wnorowskiego, Wacława Wójcika i Bożenę Zielińską.

 

Szef UdSKiOR zwrócił się też do odznaczonych nauczycieli: To takie nasze skromne podziękowanie dla ogromnego trudu, jaki zadają sobie Państwo co roku, aby młodych ludzi zarażać tą pasją, jaką jest historia – powiedział. Uczycie młode pokolenie historii i szacunku do przeszłości tak, abyśmy budowali wspólnotę i byli narodem – dodał.

 

Organizatorami Olimpiady są: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych był fundatorem książek i nagrody specjalnej.