W poświęconej edukacji patriotycznej młodych Polaków sesji zamkowej „W kręgu tajemnic dawnej Warszawy”, która odbyła się 2 czerwca 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Pomysłodawczyni i wieloletnia organizatorka sesji, uczestniczka powstania warszawskiego i pisarka Maria Szypowska została uhonorowana przez Szefa Urzędu Medalem „Pro Patria”.

 

Ta sesja odbywająca się w 1050. rocznicę Chrztu Polski to bardzo ważny dowód na to, że wychowanie młodego pokolenia wokół wartości, które stały u podstaw państwowości polskiej jest bardzo istotne. Ogromne zasługi w tym podtrzymywaniu ducha i kształtowania postaw patriotycznych młodego pokolenia ma Pani Maria Szypowska. Moje pokolenie, wcześniejsze i Wasze droga młodzieży wychowywało się i wychowuje na książkach Pani Marii. Dzięki niej poznawaliśmy dzieje Marii Konopnickiej, wspaniałą twórczość Jana Matejki, dzięki jej wspaniałym pracom poznawaliśmy tez dzieje Warszawy. Za to wszystko ogromne podziękowania. Bo historia ma sens wtedy, gdy nie jest rozdziałem zamkniętym. Kiedy ma swój początek, ale trwa nadal, a tradycja wynikająca z niej jest przekazywana następnym pokoleniom. Taki był i jest sens działań Pani Marii Szypowskiej – mówił do zebranej na sesji zamkowej młodzieży p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

XVI sesja zamkowa odbyła się dla uczczenia uchwały Sejmu RP, która ustanowiła rok 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Wzięli w niej udział uczniowie warszawskich szkół, laureaci konkursów recytatorskich i literackich. Organizatorami sesji byli: Zamek Królewski w Warszawie, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oraz Fundacja Artibus.