Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych od 1 czerwca br. wdraża „Program leczenia uzdrowiskowego skierowany do działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych”. Mogą z niego skorzystać w szczególności otrzymujący świadczenie pieniężne przyznane na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej lub osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 693 ze zm.).

 

Założenia Programu:

1) Pomoc pieniężna na leczenie uzdrowiskowe przyznawana jest decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek zainteresowanej osoby (wzór wniosku),

2) Do wniosku należy dołączyć:

a) zaświadczenie lekarskie wg wzoru,

b) kosztorys lub fakturę pro forma wystawione przez placówkę, która będzie realizować leczenie uzdrowiskowe, wraz ze wskazaniem kosztu tego leczenia oraz nr rachunku bankowego placówki je realizującej,

3) Pomoc na leczenie uzdrowiskowe będzie przekazywana przelewem na wskazany we wniosku lub kosztorysie rachunek bankowy placówki realizującej leczenie uzdrowiskowe.

4) Pacjent ponosi koszty dojazdu do placówki realizującej leczenie uzdrowiskowe i ew. opłaty klimatycznej.

5) Placówkę realizującą leczenie uzdrowiskowe oraz termin leczenia wybiera wnioskodawca.

6) Maksymalna długość leczenia uzdrowiskowego to 21 dni.

7) Pomoc udzielana na leczenie uzdrowiskowe nie ma wpływu na prawo do korzystania z pomocy pieniężnej na zasadach ogólnych określonych w ustawie o działaczach opozycji… oraz na wysokość tej pomocy.

8) Pomoc udzielana na leczenie uzdrowiskowe jest niezależna od tego, czy wnioskodawca korzysta także z leczenia uzdrowiskowego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) lub PCPR/PFRON.

9) Możliwe jest udzielenie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów leczenia uzdrowiskowego wnioskodawcy wraz z opiekunem, jeśli takie zalecenie wskaże lekarz kierujący na leczenie przez odpowiednie oznaczenie zaświadczenia lekarskiego. Brak zaznaczenia oznacza brak wskazania do leczenia z opiekunem.

10) Sfinansowanie leczenia uzdrowiskowego w ramach Programu jest możliwe raz na 12 miesięcy.

Osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Kwiatkowska, naczelnik Wydziału Spraw Zdrowotnych i Socjalnych w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, tel. 22 661-86-70, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..