Przypadające w tym roku 25-lecie Diecezji Grodzieńskiej uczczono trzydniowym Kongresem Eucharystycznym, zorganizowanym 24-26 maja pod hasłem „Eucharystia szkołą miłosierdzia”. Przewodniczył mu Jego Eminencja ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, Wysłannik Specjalny Ojca Świętego. Diecezja Grodzieńska, biskup nią kierujący oraz duchowieństwo mają wielkie zasługi w podtrzymywaniu liturgii w języku polskim oraz obecności polskiej historii, kultury i tradycji w życiu Kościoła katolickiego i Polaków na Białorusi, ze szczególnym uwzględnieniem posługi dla środowiska kombatantów i Sybiraków.

 

Reprezentujący Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Magdalena Merta i Jan Sroka mieli okazję wysłuchać w Grodnie na Białorusi kongresowych wystąpień.Złożyli także gratulacje biskupowi diecezji Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, który w tym roku obchodzi 40-lecie posługi kapłańskiej i 25-lecie otrzymania sakry biskupiej. W przerwie między panelami obrad przedstawicielom Urzędu udało się odwiedzić kościół w Nowej Rudzie, gdzie przez szereg lat przechowywano oryginał obrazu „Jezu ufam Tobie”, namalowany wg wizji św. Faustyny.

 

Pracownicy urzędu złożyli również wizytę na polskich cmentarzach wojennych w Grodnie. Na Cmentarzu Pobernardyńskim, zwanym też farnym, znajduje się kwatera żołnierzy polskich poległych w latach 1919-1920, a także symboliczny grób 13-letniego obrońcy Grodna Tadeusza Jasińskiego. W polskiej części Cmentarza Garnizonowego (oprócz Polaków spoczywają w tej  nekropolii także Niemcy i Sowieci) pochowano żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej oraz tych, którzy zginęli w 1939 roku broniąc Grodna przed Sowietami.

 

Polskie cmentarze w Grodnie: 

Cmentarz Pobernardyński (nazywany też Farnym) tu znajduje się m.in. kwatera żołnierzy polskich poległych w latach 1919-1920 oraz symboliczny grób Tadka Jasińskiego, najmłodszego 13-letniego obrońcy Grodna przed wkraczającymi oddziałami sowieckimi we wrześniu 1939 r.


Cmentarz Garnizonowym (Wojskowy), w części polskiej jest  kwatera żołnierzy polskich poległych w latach 1919-1920, spoczywają w niej też żołnierze WP polegli w 1939 r., także podczas obrony Grodna przed Sowietami. Jest również tablica i krzyż katyński.