Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

W ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja w minioną niedzielę, 6 marca br. w kilkuset miejscach w Polsce i ośrodkach polonijnych na całym świecie odbyły się lokalne biegi pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Dobromierzu w świętokrzyskiem bieg „Tropem Wilczym” otworzył szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk.

 

Obok oficjalnej delegacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w wydarzeniu uczestniczyli m.in. poseł na Sejm RP Bartłomiej Dorywalski, starosta włoszczowski Dariusz Czechowski, wójt gminy Kluczewsko Rafał Pałka, inspektor kuratorium oświaty w Kielcach Sławomir Krzysztofik oraz dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Dobromierzu Robert Dzierzgwa.

 

W geście solidarności z Ukrainą zmagania sportowe poprzedziła minuta ciszy. Następnie w imieniu organizatorów zawodników przywitali dyrektor Robert Dzierzgwa oraz prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” Dionizy Krawczyński. Głos zabrali też goście honorowi w tym minister Jan J. Kasprzyk, który uroczyście inaugurował jubileuszową 10. edycję biegu „Tropem Wilczym”.

 

Uczestnicy rywalizowali na dystansach: 5 km oraz 10 km, a także w kategorii nordic walking i w rajdzie rowerowym. Dla najmłodszych zostały przygotowane natomiast odcinki: 400 m oraz 800 m. Bez względu na wiek wszyscy zawodnicy mogli ponadto wziąć udział w biegu rodzinnym na trasie honorowej – 1963 m. Symboliczny dystans, który wskazuje na rok bohaterskiej śmierci ostatniego Niezłomnego – Józefa Franczaka ps. Lalek, odbywa się tradycyjnie we wszystkich miastach uczestniczących w sportowo-edukacyjnym projekcie Fundacji Wolność i Demokracja.

 

Na mecie uczestnicy tegorocznego biegu „Tropem Wilczym” w Dobromierzu otrzymali z rąk ministra Kasprzyka pamiątkowe medale. Po każdym z biegów odbyły się ponadto oficjalne ceremonie dekoracji zwycięzców. Najszybszym zawodnikom zostały wręczone puchary, pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.

 

Tegorocznej, jubileuszowej edycji biegu „Tropem Wilczym” towarzyszyła wyjątkowa konferencja historyczna pt. „Nigdy więcej wojny!” z udziałem ministra Kasprzyka, podczas której wygłosił on prelekcję okolicznościową, a także uhonorował odznaczeniami resortowymi osoby szczególnie zasłużone dla oświaty i wychowania lub kultywowania polskich tradycji niepodległościowych.

 

Decyzją ministra edukacji narodowej Przemysława Czarnka, w imieniu którego występował podczas pierwszej ceremonii szef UdSKiOR, medalami Komisji Edukacji Narodowej wyróżnieni zostali nauczyciele, poeci, wychowawcy i policjanci. Z rąk ministra Kasprzyka odznaczenia odebrali: Ewa Bakalarz, Małgorzata Chlebosz, Robert Dzierzgwa, Izabela Kaszuba, Agnieszka Lis, Artur Lis, Rafał Podleśny, Andrzej Sarwa, Urszula Sasak, Urszula Stanik, Edyta Szymczyk, Katarzyna Czesna-Wójcik.

 

Następnie szef UdSKiOR wręczył medal „Pro Patria” Ryszardowi Kowalczykowi, który od wielu lat angażuje się w organizację przedsięwzięć o charakterze historycznym i patriotycznym w gminie Krasocin oraz powiecie włoszczowskim.

 

To wyraz wdzięczności wobec Państwa pracy przede wszystkim na tym najważniejszym polu, jakim jest wychowanie młodego pokolenia – zwrócił się minister Kasprzyk do wyróżnionych – Spotykamy się w momencie niezwykle szczególnym w dziejach Polski, Europy i świata, gdy po raz pierwszy od wielu dziesięcioleci za wschodnią, polską granicą trwa regularna wojna. Gdy słowa Ojca św. Jana Pawła II wypowiedziane na Westerplatte nie są już wołaniem, które ma wymiar wyłącznie retoryczny, ale są wołaniem, który ma wyraz konkretny i realny. Spotykamy się tuż po Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Niezłomnych oraz kilka tygodni po 80. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, co skłania do refleksji nad tym, czy jako naród jesteśmy teraz gotowi do takich poświęceń, do jakich zdolni byli nasi przodkowie. Obserwując bieżącą sytuację na Ukrainie widzimy, jak wielką rolę odgrywają morale nie tylko armii, ale i społeczeństwa. Jak ogromną rolę odgrywa wychowanie młodych ludzi, by w czasie pokoju byli gotowi służyć Polsce, a w sytuacji zagrożenia poświęcić wszystko co możliwe. W tym właśnie tkwi ogromna rola wychowawców, nauczycieli, pedagogów, aby tak kształtować młode pokolenie, by zawsze było gotowe służyć wspólnocie, jaką jest naród i państwo ­– mówił.

 

Zdaniem Kasprzyka postawa oraz czyn bitewny Żołnierzy Niezłomnych wciąż może posłużyć jako wzór dla polskiej młodzieży.

 

Pokolenie urodzone w II RP, czyli pokolenie Armii Krajowej i Żołnierzy Wyklętych wiedziało, że wolność nie jest dana raz na zawsze i każdego dnia trzeba ją pielęgnować, bo inaczej można ją stracić. Sytuacja za wschodnią granicą pokazuje, że to nie jest rzecz wyimaginowana, stąd też pamięć o przeszłości jest tak bardzo ważna. Na przeszłości i przykładach z przeszłości należy budować fundament współczesności. Z rozważań Ojca św. Jana Pawła II wyłania się niezwykle istotna prawda, że tożsamość narodu oraz jego gotowość do poświęcenia w okresie pokoju i wojny zawsze budowana jest w oparciu o pamięć historyczną. Naród trwa, jeżeli jest zakorzeniony w przeszłości, jeżeli realizuje swoją współczesność i ma marzenia o przyszłości. Każde z ogniw tego łańcucha pokoleń jest równie ważne oraz równie istotne. Nie można wybierać przyszłości w oderwaniu od korzeni, bo w ten sposób nie zbuduje się kodu kulturowego, który jest niezwykle ważny w trwaniu społeczeństwa. Kod kulturowy to morale narodu i społeczeństwa. W kodzie kulturowym zawiera się więc odpowiedzialność za współczesność i za przyszłość, ale budowanej w oparciu o pewne wzorce, które pozostawili nam przodkowie – podkreślił minister.

 

Na zakończenie swojej prelekcji zatytułowanej: „Ziarno Armii Krajowej rośnie wśród nas” – przyczynek do historii podziemia niepodległościowego Kasprzyk zaapelował jeszcze:

 

W sytuacji, w której teraz wszyscy się znajdujemy, jeszcze mocniej zdajemy sobie sprawę z testamentu przeszłych pokoleń. Musimy budować państwo silne wewnętrznie, nieskłócone, niezantagonizowane. Siła państwa to przede wszystkim wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości, które przez wieki tworzyły fundament RP. Życzę Państwu i sobie, abyśmy ten najcenniejszy dar, jakim jest niepodległość, przekazali tym najmłodszym, a oni niech poniosą niepodległą Polskę w przyszłość! Polskę dumną, samodzielną, silną wewnętrznie. Polskę, która budzi szacunek wśród przyjaciół, a strach wśród wrogów!

 

--

Organizowany w Dobromierzu bieg „Tropem Wilczym” jest częścią ogólnopolskiego projektu o tej samej nazwie, w ramach którego w kilkuset polskich miastach co roku odbywają się lokalne biegi pamięci na różnych dystansach, w tym tradycyjny już bieg na 1963 metry odwołujący się do roku śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego poległego w walce z komunistycznym rządem – Józefa Franczaka ps. „Lalek”.

 

Bieg Tropem Wilczym upamiętnia i honoruje żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego, działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Krajowym organizatorem biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych jest Fundacja Wolność i Demokracja, natomiast w Dobromierzu – Zespół Przedszkolno-Szkolny oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Start” Dobromierz.

 


Kalendarium

Grudzień
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Biuletyn Kombatant

nr 10 (382) Październik 2022

2022.10