Wieczorem 17 maja 2016 roku, w przeddzień rocznicy zakończenia bitwy o Monte Cassino kombatanci, którzy przybyli na uroczystości wzięli udział w capstrzyku przy pomniku 3. Dywizji Strzelców Karpackich na wzgórzu 593.

 

Po raz pierwszy w III RP odbywa się na taką skalę uroczystość przy pomniku 3 Dywizji Strzelców Karpackich, tak bardzo zasłużonej i tak bardzo skrwawionej w bojach o Monte Cassino. To wielka chwila, która musi napawać refleksją nie tylko nad historią, ale też nad przyszłością, bo krew, która wsiąkła w ziemię włoską, była ziarnem, z którego powstała Polska. Sztandar niepodległości 2. Korpusu Polskiego został przekazany młodemu pokoleniu przez obecnych tutaj na uroczystości weteranów – mówił podczas capstrzyku p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

W uroczystościach we Włoszech, dzień przed 72. rocznicą zdobycia przez 2. Korpus Polski klasztoru benedyktyńskiego na Monte Cassino, wzięli także udział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, sekretarz stanu w KPRM senator Anna Maria Anders, podsekretarz stanu w MON Wojciech Fałkowski oraz przedstawiciele Sejmu i Senatu RP. 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest organizatorem wyjazdu na uroczystości kombatantów z całego świata i współorganizatorem obchodów.