Pożegnania

           

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 13 marca 2024 roku zmarł w Georgetown w Kanadzie

 

ŚP

kpt. pil. Piotr Władysław Kuryłłowicz

 

 

urodzony 3 grudnia 1919 roku w północno-wschodnim Kazachstanie

nr 2 (398) 2024 luty

2024 luty