Osoba legitymująca się decyzją o przyznaniu uprawnień kombatanckich lub uprawnień przysługujących wdowie po kombatancie, która przedstawi dokumenty potwierdzające fakt znajdowania się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, może otrzymać pomoc ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu. Pomoc taka kierowana jest do osób przebywających na stałe lub czasowo w Polsce i nie jest przekazywana za granicę.

Pożegnania

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 28 listopada 2023 roku zmarł

 

ŚP
ppłk Waldemar Jerzy Nowakowski
ps. „Gacek”

 

urodzony 3 stycznia 1933 roku w Warszawie.

nr 9 (393) Wrzesień 2023

202309