Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1771 konfederaci barscy rozpoczęli, trwającą do 15 stycznia, obronę Jasnej Góry przed atakami wojsk rosyjskich.

1919 – Samoobrona Ziemi Wileńskiej dowodzona przez Władysława i Jerzego Dąbrowskich opanowała Wilno po wycofaniu się wojsk niemieckich.

1920 – podczas noworocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powiedział m.in. Polska zmartwychwstała zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że jej niepodległość zrodzona została z walki krwawej i zwycięskiej, która złączyła pod tymi samymi sztandarami tyle walecznych narodów. Polska, wierna swoim przymierzom i związkom przyjaźni, weźmie udział wedle swych najlepszych sił w pracy nad utrwaleniem pokoju.

1925 – w Wolnym Mieście Gdańsku otworzono Polski Urząd Pocztowy, który 1 września 1939 r. był bohatersko broniony przez pocztowców przed atakami doborowych oddziałów niemieckich.

1929 – zainaugurowały działalność Polskie Linie Lotnicze „LOT”.