Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1919 – Powstańcy Wielkopolscy wyzwolili z rąk niemieckich Inowrocław.

1919 – Józef Piłsudski wystosował list do Romana Dmowskiego, wyrażając wolę porozumienia z działającym w Paryżu Komitetem Narodowym Polskim. Stwierdzał m.in.: Szanowny Panie Romanie. […] Niech mi Pan wierzy, że nade wszystko życzę sobie uniknięcia podwójnego przedstawicielstwa Polski wobec aliantów: tylko jedno wspólne przedstawicielstwo może sprawić, że nasze żądania zostaną wysłuchane. […] Na podstawie dawnej znajomości tuszę, że w tym wypadku i w tej ważnej chwili przynajmniej niektórzy ludzie, jeśli już nie cała Polska, niestety, wznieść się muszą ponad interesa stronnictw, klik i grup, do takich zaś ludzi chciałbym zaliczyć i Pana.

1924 – ukazał się pierwszy numer „Wiadomości Literackich”. Był to najważniejszy tygodnik literacki wydawany nieprzerwanie do II wojny światowej.

1982  komunistyczny reżim stanu wojennego rozwiązał Niezależne Zrzeszenie Studentów. 

Raport 2016-2023

202306