Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1911 – w Krakowie władze austriackie zarejestrowały Towarzystwo „Strzelec”, którego prezesem został Włodzimierz Tetmajer.

1943 – Heinrich Himmler wydał rozkaz, nakazujący policji niemieckiej na terenie Generalnego Gubernatorstwa aresztowanie wszystkich Polaków, podejrzanych o prowadzenie działalności konspiracyjnej i wysyłanie ich do obozów koncentracyjnych.