Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1843 – we Lwowie otworzono Politechnikę Lwowską, w okresie międzywojennym jedną z najlepszych uczelni technicznych w Europie.

1915 – zwycięska bitwa II Brygady Legionów Polskich stoczona z Rosjanami pod Rafajłową i Brietianką.

1919 – wojska polskie pod dowództwem gen. Edwarda Śmigłego-Rydza oswobodziły z rąk ukraińskich Włodzimierz Wołyński.  

Raport 2016-2023

202306