Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1919 – pierwsze wybory parlamentarne do Sejmu Ustawodawczego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Głównym zadaniem wyłonionego w wyborach Sejmu pod przewodnictwem Marszałka Wojciecha Trąmbczyńskiego, stało się przygotowanie ustaw niezbędnych dla funkcjonowania państwa po okresie zaborów, w tym uchwalenie Ustawy Konstytucyjnej.

1934 – podpisanie polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy. Na mocy traktatu przez 10 lat obydwa państwa wszelkie kwestie sporne miały rozwiązywać na drodze dyplomatycznej. Traktat został wypowiedziany jednostronnie przez III Rzeszę w kwietniu 1939 r.